Illustrasjonsfoto

E6 Helgeland Sør – Vi føler oss lurt !

Grane Senterparti krever at vegprosjektet Helgeland Sør gjennomføres som planlagt, skriver partiet i ei pressemelding.

Prop. 148 S(2014-2015) vedtatt i Stortingsvedtak 19.juni 2015 omhandler utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense-Korgen, inkl. Brattåsen-Lien i Vefsn og Grane kommuner(E6 Helgeland Sør).

Helgeland og Grane kommune har ventet lenge på bygging av E6 Helgeland. E6 gjennom Grane har vært svært ulykkesbelastet og har behov for moderne, trafikksikker standard. 

Grane kommune har hele tiden vært lojal i prosessen ved å følge opp med vedtak av reguleringsplaner og kommunale garantier for bompengefinansiering for Vegpakke Helgeland. Ulikhet i bompengetakster i kommunene langs E6 Helgeland er en sak for seg.

Grane Senterparti krever at vegprosjektet Helgeland Sør gjennomføres som planlagt inklusive de to opsjonsparsellene, samt planlagte og regulerte ombygginger av lokalt vegnett. Eventuelle kostnadsoverskridelser forventer vi dekkes inn på tilsvarende måte som for Helgeland Nord.  Vi har allerede betalt bompenger for strekningen sør for Trofors en god stund. Når de to parsellene utsettes og strekning med ny E6 reduseres, skal vi da få bompengene tilbake?

Om prosessen

I oppstart av prosess med E6 Helgeland, ble det kommunisert fra Statens vegvesen(SVV) at vegbyggingen skulle starte i sør og rulles ut nordover. Da reguleringsplan for Brattås-Lien ble behandlet første gang var det politisk interesse for et vestlig alternativ, Svenningåsen. SVV signaliserte at alternativ Svenningåsen var vesentlig dyrere enn Nedre-Svenningdal. SVV varslet innsigelse dersom kommunepolitikerne gikk inn for Svenningåsen. Dette ville forsinke prosessen betydelig, anslagsvis ett år.

Mye har siden skjedd. E6 Helgeland startet opp i Nord, store kvikkleirefunn i Nedre-Svenningdal har gjort alternativet uaktuelt og Svenningåsen blir valgt løsning for Brattås-Lien. Tidspunkt for anleggsstart og sluttdato er skjøvet ut i tid. Endel millioner har gått tapt i prosessen på grunn av omfang av grunnundersøkelser, skrinlegging av planlagt alternativ, anbudsleveranse av Hæhre på feil adresse osv. Kostnadsøkningen har medført at to opsjonsparseller for E6 Helgeland Sør er tatt ut, samt at SVV varsler at planlagt og regulerte ombygginger av lokalt vegnett må reduseres på grunn av stramme økonomiske rammer. Dette mener Grane Senterparti er uakseptabelt.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.