Grethe Anita Andersen og Bjørn Larsen fra Frp mener det er forkastelig at kommuner må stille garantier for statlige investeringer.

E6 Helgeland må fullfinansieres

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
11.04.2019 14:54 - OPPDATERT 11.04.2019 17:01

Nordland fylkesting har i dag behandlet sak om øking av garantiansvaret for E6 Helgeland Nord. Opprusting av E6 på Helgeland er delt opp i prosjektene Nord og Sør.

Grethe Anita Andersen, Frp, la fram et nytt helhetlig forslag fra Frp på fylkestinget som er samlet i Mosjøen. Fremskrittspartiet vil på det sterkeste advare mot at riksveiprosjektene har som premiss at de skal fullfinansieres ved hjelp av bompenger, sier Andersen.

– Vi mener at bygging av Europaveier og riksveier til beste for næringsliv og landets innbyggere og besøkende er et statlig ansvar!

– En delfinansiering ved hjelp av bompenger og fylkeskommunale/kommunale garantier har en tilleggskostnad ved at kostnadene for administrasjon og finansielle kostnader tilkommer. I tillegg vil krav om garantistillelser for fylkeskommuner og kommuner akkumulert over tid, kunne svekke kredittverdigheten til kommunene med påfølgende høyere lånekostnader på kommunenes øvrige prosjekter. Dette er en praksis Nordland fremskrittsparti ikke kan stille seg bak, sier Andersen som ber staten ta det fulle garantiansvar for tilleggskostnadene i dette prosjektet

Bjørn Larsen som er fylkestingsrepresentant fra Helgeland mener det er helt på trynet at kommuner må stille garantier for statlige investeringer!

– Dette mener jeg uavhengig om vi er i regjering eller ikke, sier Larsen. Garantiansvaret er et slags påtvunget ekteskap og med felles ansvar. Kommunene på Helgeland Sør er med på å stille (og øke) garantien for E6 Helgeland Nord. Og kunne ha stoppet dette ved å si nei, sier Larsen.

– Vi jobber intensivt mot Storting og Regjering for å få fullfinansiert E6 Helgeland Sør, for det er den ikke i dag. Så man må jo håpe på at kommunen i nord også husker denne gesten, når man kommer med tilsvarende saker for E6 Helgeland Sør. For det er jeg bra sikker på at det kommer, sier Larsen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.