Fylkeskommunen øker likevel ikke fergebillettprisene i sommer. Foto: Roger Marthinsen

Dropper sommertakst på fergene

Skrevet av Roger Marthinsen
20.05.2020 14:34 - OPPDATERT 20.05.2020 19:32

Fylkesrådet velger å ikke innføre den tidligere vedtatte prisøkningen på fergebillettene i sommer. – Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Det er i dag blitt kjent at fylkesrådet har snudd og gitt beskjed om at fergebillettene i Nordland likevel ikke skal skrus opp i sommer. 

Fylkesrådet dropper  sommertakstene for 2020, og vil i stedet følge det statlige autopass-regulativet.

– Vi innførte autopass på fergene våre nå under korona-tiden, for å få i gang billettering på fergene, etter at vi en periode måtte kutte den manuelle billetteringen som et smitteverntiltak. Vi anser det ikke som hensiktsmessig å justere opp takstene igjen for sommersesongen. Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

 
Fylkesråd Bentzen mener at koronatiden har gitt tilleggsbelastninger for næringslivet og reiselivet i Nordland. Han ønsker å bidra når samfunnet forhåpentlig vender mer tilbake til normalen.

– Reiselivet har åpenbart tapt mye i korona-tiden. Det samme gjelder for mange andre bransjer. Når vi dropper sommertakstene, kan det lette belastningen på næringslivet langs Nordlandskysten noe, påpeker Bentzen, som understreker at autopass-ordningen skal evalueres, men at mye tyder på at dette er en framtidsrettet og god måte å gjennomføre billettering.

– Bilskiltene fotograferes, og billetten trekkes automatisk fra autopass-kontoen til den reisende. Dette gir en smidig billettering, og vi ser at det fungerer godt både for mannskapet og reisende, sier Bentzen.

Autopass-ordningen er lagt opp slik at det kun betales for kjøretøy og sjåfør. Passasjerer reiser gratis. Dette er en av grunnene til at løsningen må evalueres.

– Vi har noen fergeruter der vi har et høyt innslag av passasjerer som reiser uten å være del av et følge i bil. Det er ikke rimelig at et større antall passasjerer reiser gratis, men dette skal vi komme tilbake til når vi har tatt en gjennomgang.

Den statlige autopass-ordningen fikk en midlertidig rabatt fram til 1. juli i år. I tillegg ble momsnivået redusert, som en del av koronatiltakene fra regjeringen. Fylkesråd Bentzen presiserer at man i dag altså reiser på rabatterte priser.

[annonse]
– Når prisene stiger noe fra 1. juli, er det altså ikke sommertakstene som slår inn, men statens tilbakeføring til det normale takstnivået. Da vi innførte atuopass i april, var det med en rabattert pris i regulativet som varer ut juni, forklarer Bentzen.

Da samferdselsbudsjettet skulle legges for 2020 ble det valgt en løsning med inntil 20 prosent økning på fergeprisene i sommermånedene juni, juli og august. Løsningen ble valgt blant annet fordi man har økte kostnader med at det settes inn økt materiell disse månedene.

– Nå slipper våre reisende i det vakre fylket vårt denne ekstra belastningen i år, så får vi se hvordan vi løser budsjettene for de kommende årene, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Senterpartiets Karl-Hans Rønning er svært fornøyd med fylkesrådets beslutning.

– Jeg er glad for at vi har fått dette til. Det vil kunne være et viktig tiltak for å hjelpe næringslivet langs kysten, ikke minst innenfor reiselivsnæringen. Nå er det bare å håpe at mange velger å reise med ferge i sommer, for å besøke de mange spennede stedene fylket har å by på, sier Rønning.  

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.