Foto: Hedda Hiller

DIREKTE Følg dagens kommunestyremøte

Skrevet av Roger Marthinsen
13.11.2019 05:54 - OPPDATERT 13.11.2019 17:01

Ny legestilling, status for Øyfjellet vindkraftverk og styringsgruppe for nytt kulturskolebygg blant sakene som skal behandles.

Vefsn kommunestyre holder møte på rådhuset i dag, onsdag. Møtet startet klokken 09:00, og kan følges direkte her på Vefsn No. 

Her er sakslista til dagens møte:

Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for samarbeidskommuner Helgeland krisesenter

Oppløsning av Helgeland Regionråd IKS

Ny legestilling: 14. fastlege

Nygård i Vefsn - Klage på avslått søknad om konsesjon Liv Svendsen Mikkelborg

Rostad - Konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Tommy Lein

Ugelforn. Fastsetting av makspris i forbindelse med tvangssalg Ugelforn

Valg av utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 2019 - 2023.

[annonse]
Permisjon fra verv i kommunestyret Solfrid Løvli Hundåla

Organisering Elsfjord oppvekstsenter

Mosjøen skole byggetrinn 2 - samlokalisering

Tilskudd til felles fyrverkeri nyttårsaften 2019 Øya fyrverkeri AS

2. tertial 2019 - Mon KF

Tertial 2 2019 Vefsn Kirkelige Fellesråd

Tertial 2 Drift - Vefsn kommune

Finansrapport 2 2019

Levekårsplan - tiltak 6

Etablering av stiftelsen MED ungdom i fokus

Stadfesting av vedtak om å gi Øyfjellet vindkraftverk status som statlig arealplan

Interpellasjon fra Rødt om den sterke økningen i nettleien for kraftkrevende industri

Styringsgruppe nytt kulturskolebygg

Tilstandsrapport for grunnskolen 2019

Interpellasjon fra Vefsn SV om styrket seksualundervisning