Foto: Silje-Tamara Rojas

DIREKTE Årsresultat, varslingssaker og oppstart av konseptfasen

Skrevet av Roger Marthinsen
18.02.2020 09:32

Følg dagens styremøte i Helgelandssykehuset, direkte fra klokken 10:00.

Det er i dag styremøte i Helgelandssykehuset HF. Møtet, som kan følges direkte her på Rana No, finner sted på Fru Haugans Hotell i Mosjøen, og starter klokken 10:00. 

I styremøtet skal det blant annet orienteres om det foreløpige årsresulatet for 2019. Som Vefsn No kunne fortelle forleden viser det foreløpige resultatet et pluss på 13,8 mill. kroner, samt at Mo i Rana er eneste sykehusenhet på Helgeland som går i pluss. 

Varslingssakene står på sakslista også denne gangen. Det samme gjør sakene "Oppdragsdokument 2020" og "Helgelandssykehuset 2025 - oppstart av konseptfasen". 

Her er sakslista:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 12.12.20 

Varslingssaker - rapport fra KPMG (Utsatt off. jfr. offl § 15. Delopplysninger unnt. off. jfr, § 13.1 (PDF, 365 KB) 

Foreløpig årsresultat 2019

Virksomhetsrapport jan 2020

Oppdragsdokument 2020

Helgelandssykehuset 2025 - oppstart av konseptfasen

Referatsaker til styret; "Svar til Tommy Pedersen 16.12.2020 Inhabilitetsklage", "Brev fra Rana kommunes Jan Erik Furunes Prosjektet Helgelandssykehuset 2025" og "Helseministerens endelige beslutning" m.fl.

----------

Les også:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.