Foto: Silje-Tamara Rojas

"Dette er både frekt og historieløst"

Skrevet av Geir Waage, Ordfører i Rana, leder av Industrikommunene
03.10.2019 14:51 - OPPDATERT 03.10.2019 17:02

Kraftskatteutvalget forslag bryter samfunnskontrakten

Ekspertutvalget som har vurdert skattlegging av vannkraftverk har hatt en sammensetning hvor hverken kommunene, kraftbransjen eller industrien har vært representert.

Dette er et brudd med den norske tradisjonen med partssammensatte utvalg som utarbeider offentlige utredninger.  

Ekspertutvalget har heller ikke vurdert de juridiske og økonomiske forholdene knyttet til endringer som en del av utredningen. Lovbestemte ordninger som konsesjonskraft og konsesjonsavgift foreslås avviklet.

Dette er både frekt og historieløst og samtidig et brudd på samfunnskontrakten som lå til grunn for kommunenes samtykke til kraftutbyggingene – nemlig at en del av verdiskapningen skal bli værende igjen i lokalsamfunnet.

Eiendomsskatten på kraftverk foreslår satt til skattemessig verdi. Utvalget foreslår at produksjonsutstyr, og installasjoner og fallrettigheter skal ut av skattegrunnlaget.  Da blir det en rein bygg- og tomteskatt og verdien av kraftproduksjon – altså verdiskapningen – tas ut av skattegrunnlaget til kommunene og overføres i praksis til staten.

Dette betyr en reduksjon i eiendomsskatten for kommunene på ca 1,5 mrd., eller mer enn 2/3. Forslaget har også en uheldig profil, mest skatt når kraftanlegget er nytt og før det blir lønnsomt. 

Utvalget har antydet at kommunens inntektstap kan kompenseres gjennom økt naturressursskatt. Dette er i beste fall et dårlig forsøk på en veldig dårlig frekkis. Naturressursskatten inngår i kommunenes inntektssystem og fordeles til samtlige kommuner. Kommuner med naturressursskatt vil da få mindre overføringer fra staten gjennom inntektssystemet og på denne måten vil de  kommuner som har stilt naturressurser til disposisjon og godtatt naturinngrep  blir sittende igjen med lite eller ingenting. Fordelingen i inntektssystemet endres dessuten hyppig av staten og gir ingen forutsigbarhet for kraftkommunene. Det blir en årlig kamp før jul når Stortinget skal vedta statsbudsjettet for kommende år.

Ekspertutvalget skulle finne ut om dagens skatteregime er til hinder for opprustning av eksisterende vannkraftanlegg og nye utbygginger. Det er ikke kommunenes inntekter som er problemet. Det som er problemet er at staten har økt grunnrenteskatten for å sikre sine inntekter på bekostning av kommunene.

Utvalgets konklusjoner er til hinder for å få til opprustning og nybygging av vannkraftanlegg. Det blir ikke en eneste kilowattime mer vannkraft dersom utvalgets innstilling blir vedtatt. Når kommunene ikke får inntekter fra utbyggingene, vil kommunene sette seg imot nye utbygginger.  

[annonse]
Dette handler til syvende og sist om hva vi skal leve av i framtida. Mitt svar er at vi skal leve av det grønne skiftet. Norge har som energinasjon og industrinasjon verdens beste utgangspunkt for å kunne nå det grønne skiftet.
 
Norge trenger å bygge ut store mengder med fornybar energi for at vi skal nå det grønne skiftet. Utvalgets forslag vil ødelegge dette utgangspunktet. Dersom utvalgets forslag skulle bli vedtatt er de distriktsopprør vi har sett til nå bare krusninger på vannet.

-----

Les også:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.