Silje Muotka. Foto: NSR
DEBATT

"Det samiske samfunnet kan bare lykkes i lengden når vi løfter sammen og alle blir sett"

Vi har ikke råd til å la oss splitte i intern konflikt og la noen være igjen, skriver Silje Karine Muotka, presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund i Sametingsvalget.


Sametinget må speile det samiske mangfoldet

I en intens valgkamp full av engasjerende enkeltsaker er det viktig å huske at samepolitikken er til for hele det samiske folket. Hele det samiske mangfoldet, som består av mennesker med forskjellige utgangspunkt og forskjellige liv.

Vi bor i fire land, og Sametinget på norsk side representerer interessene til alle samene som bor i hele Norge. Vi bor i indre Finnmark der språket og kulturen står sterkt, men der bygdene blant annet utfordres av fraflytting. Vi bor langs kysten der fornorskningen var hard, og den samiske kulturen er tett knyttet med det havet har kunnet gi. Vi bor i byer, hvor vi trenger offentlige tilbud for å kunne ta vare på samisk språk og kultur. 

Vi snakker forskjellige samiske språk. I Norge har vi seks språkområder – østsamisk, nordsamisk, lulesamisk, pitesamisk, umesamisk og sørsamisk. Noen av oss snakker et eller flere av språkene flytende, andre kan litt mens noen aldri har fått lære seg et av dem. Det er enorm rikdom i dette – og vi må kunne ta vare på absolutt alle språkene, og hele det geografisk store samiske området. 

Vi er både familiefolk, enslige, unge, middelaldrende, eldre, heterofile, skeive, store og små. Mange av oss har en funksjonsnedsettelse, og mange av oss sliter med den helsa, psykisk og fysisk. Vi er fiskere, studenter, reindriftsutøvere, arbeidsledige, snekkere, veteraner, ingeniører, duojáre, utmarksbrukere, anleggsarbeidere, lærere, byråkrater og alt mulig annet. 

Når vi i NSR går til velgerne og ber om tillit til å lede Sametinget, så er lovnaden vår at vi skal ha et Sameting som ivaretar interessene til alle samer. Et Sameting som speiler det samiske mangfoldet og som jobber for å ivareta mangfoldet på alle måter.

Vi møter store utfordringer på mange områder, det være seg kampen for å kunne leve av fiskeri, sikre reindrifta og jordbruket fremover, styrke våre høstingstradisjoner og duodji samtidig som vi utvikler rammebetingelser til næringslivet og nye arbeidsplasser. 

I tillegg skal vi løse store oppgaver på læremiddelsiden, få utdannet flere lærere og barnehagelærere og sikre etablering av flere samiske barnehager. Det er stort behov for politisk innsats på felter som samisk språk, helse og kultur. Det er et stort samfunnsutviklingsbehov for de samiske lokalsamfunnene og i byer der det bor samer. 

Vi skal også ha ressurser til å formidle om konsekvenser av klimaendringer og ikke minst å forsøke å ruste oss for virkningene av klimaendringer – et stadig mer skiftende og uforutsigelig vær som endrer våre livsbetingelser. 

Men for å kunne gjøre det behøver vi et sterkt Sameting. Et Sameting som har kapasitet og muskler til å stå i disse krevende utfordringene. NSR vil styrke Sametinget og ikke svekke det. Vi må ikke gi etter for de stemmene som ønsker å bygge ned Sametinget sin innflytelse og kapasitet, og som ønsker å svekke rettighetsgrunnlaget og innsatsen for språkene våre. 

Det samiske samfunnet kan bare lykkes i lengden når vi løfter sammen og alle blir sett. Vi har nok av utfordringer som vi må håndtere hvis språkene, kulturen og næringene våre skal overleve til de neste generasjonene. Vi har ikke råd til å la oss splitte i intern konflikt og la noen være igjen. 

Lista over ytre trusler er for lang. Enorme industriprosjekter i vår natur, samehets, usynliggjøring, mangelfulle opplæringstilbud, klimaendringer og dårlig nasjonal distriktspolitikk som bidrar til nedleggelser og fraflytting, for å nevne noen. For å makte å stå imot alt dette må vi samlet som folk. 

13. september kan du som velger stemme for et sterkt Sameting som står på for hele mangfoldet av det samiske folket, og som taler alle samers sak. NSR er garantisten for dette. Sápmi er best når vi står sammen, og styrken vår finner vi i det samiske mangfoldet som vi alle er en viktig del av. 

Silje Karine Muotka, presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund i Sametingsvalget

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.