Trine Sivertsen Hjortdahl, leder av Dønna Høyre og Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidat til Stortinget for Nordland Høyre. Foto: Privat
DEBATT

"Det gir ikke mening å diskutere nedsatt pris på ferjer som ikke går, eller ikke har nok kapasitet"

Tabbene fra i fjor sommer skulle ikke gjentas. Man har hatt all verden av tid til å forberede seg. En varslet krise, er et mildt uttrykk i denne sammenheng, skriver Trine Sivertsen Hjortdal og Bård Ludvig Thorheim.


Nordlands «distriktsvennlige» Sp, og «alle skal med» Ap, skaper ferjekaos!

Dette er sommeren hvor ferjekaos overskygger alt annet, både for fastboende og turister. Politikerne har et enormt ansvar for livsgrunnlaget for dem som bor langs Nordlands lange, vakre kyst.

Tabbene fra i fjor sommer skulle ikke gjentas. Man har hatt all verden av tid til å forberede seg. En varslet krise, er et mildt uttrykk i denne sammenheng. Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som har det politiske ansvaret for ferjesambandet, bør ikke late som at de er overrasket over det komplette kaoset som nå utfolder seg her på Dønna og mange andre steder.

Det er kanskje ikke så rart når Fylkesrådet ikke har satt krav om moderne utstyr på ekstra ferjer, at det er tekniske problemer støtt og stadig. Ferjekøene er fullbooket lenge før avgang, reisende får liten eller ingen informasjon ved kansellering, noe som skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for befolkningen og hele verdikjeden i Nordland. Nordland fylke styres av Ap og Sp, og 33 av 41 ordfører i Nordland kommer fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet. Informasjon, dialog og koordinering mellom fylke og kommune skulle virkelig være innen rekkevidde. 

Med penger på bok, rettelse med hundrevis av millioner på bok og store overskudd, så skulle denne krisehåndteringen være løselig for fylkeskommunen. Ja, hvorfor har vi dette folkevalgte mellomnivået som skal vite bedre enn staten hvor skoen trykker, hvis de ikke klarer å løse de mest grunnleggende lovpålagte oppgavene? Det må være et absolutt minimum å sørge for at folk kommer seg rundt i fylket vårt. Omgivelsene våre påvirkes radikalt og setter urimelige rammebetingelser for utviklingen av Nordland slik ferjetilbudet er i dag. Et slikt økosystem har den vanlige borger liten direkte påvirkningskraft på, men det har særdeles stor betydning for vedkommendes liv og hjemstedets utvikling. 

Det finnes et eget fag på videregående skole som heter «service og samferdsel», der målet er å lære om å drive god kundebehandling, reiseliv, varetransport, turisme osv.  For at en bedrift skal kunne være konkurransedyktige må den hele tiden optimalisere virksomheten, men det fordrer rammebetingelser som er konkurransedyktige. Vi er ikke konkurransedyktige slik vi har det i Nordland pr. dags dato. Mulig noen skulle ha vært på skolebenken hos «service og samferdsel»?

Mange kommuner er svært frustrert over rutetilbudet. Det er frekvens og åpningstid som skaper mye hodebry for blant annet fastboende, kommunale tjenester, turisme, servicenæring og næringslivet generelt. «Distriktsvennlige» Senterpartiet lover gratis ferje, og Arbeiderpartiet følger opp med at alle skal med, men hva hjelper det hvis ikke ferja går? Og når budskapet kommer fra de samme partiene som har skrudd ferjeprisene opp til de høyeste i landet i Nordland, på tross av et stort økonomisk handlingsrom som de har valgt å ikke bruke på samferdsel. Unnskyldningen om «det grønne skiftet» holder ikke. Nordland ligger lengst bak av alle fylker på å fase inn nye nullutslippsferjer.

Det gir ikke mening å diskutere nedsatt pris på ferjer som ikke går, eller ikke har nok kapasitet for å ta unna trafikken der åpningsvinduet er i meget begrenset omfang. Første prioritet bør være å øke frekvensen slik at folk langs kysten i Nordland, på lik linje med andre fylker, kan bevege seg fritt med et godt utbygd offentlig samferdselstilbud – et likeverdighetsprinsipp og en trygghet i hverdagen, også på sommerstid.

Trine Sivertsen Hjortdahl, leder av Dønna Høyre og Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidat til Stortinget for Nordland Høyre

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.