Foto: Mats Jensaas
Uttalelse om den foreslåtte skatteleggingen

–⁠ Det er viktig at grunnrenteskatten blir utformet riktig

Senterpartiets landsstyremøte 24. – 25, oktober vedtok i formiddag en uttalelse om en levende havbruksnæring i Norge.


Uttalelsen tar blant annet for seg den foreslåtte skatteleggingen av næringa som regjeringa har lagt frem og sendt på høring. 

Nordland Senterparti har ved fylkesleder Trine Fagervik vært representert på Landsstyremøte i partiet, og hun mener at det er viktig å få forutsigbarhet fremover.

– Det er viktig at grunnrenteskatten blir utformet riktig. Ved økt skattelegging av havbruksnæringa må det sikres å ivareta mangfold, lokalt eierskap og ikke minst sørge for langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Det er viktig å bruke høringstida godt slik at lokale innspill blir ivaretatt og utforming og innretning sikrer forutsigbarhet og likebehandling, sier fylkesleder Trine Fagervik

Under behandlingen av uttalelsen ble det fremmet tilleggsforslag, som presiserer viktigheten av at det samlede skatteopplegget for næringa må sees i sammenheng. Det poengteres også at det må sikres at den totale skattebelastningen ikke rammer de lokalt eide selskapene, slik at mangfoldet av eierskap i havbruksnæringa ikke svekkes.

–Jeg er glad for at presiseringene i uttalelsen kom med. Styret i Nordland Senterparti har vært tydelige på at det nå er viktig å lytte til innspillene som kommer i høringen. For utvikling av distriktene er det viktig at ikke lokalt eide selskaper blir uforholdsmessig rammet, fortsetter Fagervik. 

Uttalelsen «Ja til en levende havbruksnæring i Norge» ble enstemmig vedtatt av Landsstyret 25. oktober 2022. 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.