Fylkesstyret i Nordland Senterungdom ønsker å beholde 18-årsgrensa for stemmeretten.

"Det er viktig at det er en god balanse mellom valgbarhet og stemmerett"

DEBATT: Fylkesstyret i Nordland Senterungdom ønsker å beholde 18-årsgrensa for stemmeretten.

Stemmerett for 18-åringer

Under fylkesårsmøtet til Nordland Senterungdom i høst ble det vedtatt en resolusjon om stemmerettsalderen. Derfor gleder det oss å se at Fylkesrådets innstilling i forslag til ny valglov er helt i tråd med vår vedtatte politikk.

I Norge er myndighetsalderen satt til 18 år og innebærer at vi som enkeltmennesker selv kan slutte juridisk bindende avtaler, råde over egen økonomi, samt stemme og stille til valg ved stortings-, fylkestings- og kommunevalget uten verge.   

Vi mener det er viktig at det er en god balanse mellom valgbarhet og stemmerett. Derfor mener vi det er riktig at alderen for stemmerett og valgbarhet også burde være den samme ved alle valg.   

Nordland Senterungdom ønsker derfor å beholde dagens ordning med stemmerett fra det året du fyller 18 år, og er svært glad for at Fylkesrådet deler samme mening.

Vi vil samtidig berømme all ungdom som engasjerer seg, uavhengig av alder. Uansett om du sitter i ungdomsråd, elevrådet eller er medlem av et politisk parti, bidrar du til å løfte unges stemmer og bidra med kompetanseløft.

LES OGSÅ: 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.