"Det er useriøst å love ranværingene at dette prosjektet skal gjennomføres"

Skrevet av Roy Otto Solvang, Kåre Bergsnev, Jørn Tore Aavik
06.09.2019 10:52 - OPPDATERT 06.09.2019 15:15

Nordland Høyre og storflyplass i Rana

Vi takker for at leder for Nordland Høyre, Grethe Monica Fjærvollog Høyres fylkesrådslederkandidat, Beate Bø Nilsen, tok seg tid til å svare på vårt leserbrev, i en hektisk valgkamp!

De hevder at det ikke er aktuell politikk å legge ned noen småflyplasser eller redusere tilbudet. Vår bekymring knytter seg til hva som kan bli aktuell politikk hvis storflyplassen på Hauan bygges.  

De to sentrale fylkespolitikerne unngår å kommentere sitatet fra regjeringens egen utredning, foretatt av Urbanet Analyse, der det står at passasjergrunnlaget for store fly fra Hauan kun blir halvparten av det som kreves for lønnsom drift, selv om Mosjøen Lufthavn legges ned. Også Møreforsking skriver i sin rapport at drift av storflyplassen i Rana innebærer at Mosjøen Lufthavn legges ned, og at mesteparten av passasjerene som i dag bruker Sandnessjøen Lufthavn, benytter Hauan. 

I brev til Samferdselsdepartementet, datert 12. mars i år, skriver Avinor at etaten ikke kan bygge eller drive stor flyplass i Rana av økonomiske grunner. Prosjektet er verken samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt, skriver Avinor. Skal storflyplassen på Hauan bygges med statlige midler og drives privat?  

Vi mener det er useriøst å love ranværingene at dette prosjektet skal gjennomføres, helt uavhengig av passasjergrunnlag og økonomisk drift. 

Vi er selvfølgelig bekymret for at man først bygger storflyplassen på Hauan og deretter oppdager at det blir for få passasjerer og sviktende inntekter, slik både Avinor, Møreforsking og Urbanet Analyse har kommet fram til. Skulle det bli situasjonen, forutsetter vi at Nordland Høyre fortsatt står fast på at det ikke er aktuell politikk å legge ned småflyplasser eller redusere tilbudet på småflyplassene.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.