Foto: Thor-Wiggo Skille

– Det er tydelig at dagens praksis ikke likebehandler innbyggerne i Nordland

Skrevet av Kristian Rødvand
04.08.2020 14:01

Gruppeleder i MDG Nordland Håkon Møller tar til ordet for å skape en verdig pasienttransport i Nordland.

DEPARTEMENTET SKAL GJENNOMGÅ PASIENTREISEORDNINGEN


I et brev til Nordland fylkeskommune varsler helse- og omsorgsdepartementet en større gjennomgang av dagens pasientreiseordning.

Det var i juni at fylkestinget vedtok uttalelsen En verdig pasienttransport i Nordland. Bakgrunnen var innspill blant annet fra det kommunale eldrerådet i Dønna kommune, knyttet til lang ventetid, manglende dekning av kostnader for ledsager, og problemer med å få refundert utgifter til ferge, bompenger, parkering og overnatting.

– Det er tydelig at dagens praksis ikke likebehandler innbyggerne i Nordland, sa gruppeleder Håkon Møller i Miljøpartiet De Grønne, som tok initiativ til uttalelsen.

Ifølge statssekretær Inger Klippen i helse- og omsorgsdepartementet er Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene bedt om å gjennomgå endringene i pasientreiseforskriften fra 2016 og dagens organisering av ordningen. Deres rapporter skal være klare til høsten.

Håkon Møller er glad for tilbakemeldingen fra departementet.

– Eksempler fra Nordland har vist at Pasientreisers praksis har vært i strid med departementets egne føringer og forventninger. Her trengs det en opprydding, særlig av hensyn til dem med lang reisevei og dem som har utgifter som ikke fullt ut dekkes av det offentlige, sier Møller.

Han sier han forventer at det etableres nasjonale retningslinjer som sikrer at pasientens beste vektlegges ved innhenting av anbud og tilbud for pasientreiser.

– Vi har sett at fokuset på pris har medført uakseptabelt lang reisetid for mange. Vi har en vei å gå for å skape et forsvarlig tilbud som likebehandler innbyggerne i Nordland, avslutter Møller.

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.