Sonja Alice Steen og Mona Nilsen er sterkt kritiske til innsatsen som Nordland Høyres representanter på Stortinget gjør for Nordland.

"Det er trist å se politikere fra Nordland som ikke er opptatt av å ivareta de som har valg dem inn"

Skrevet av Mona Nilsen, Sonja A. Steen
16.11.2019 09:00 - OPPDATERT 16.11.2019 09:35

Høyre «tror» på Nordland – men legger ned tilbud

Vi var mange som reagerte da Høyre i valgkampen la ut bilde av ei bru i Møre og Romsdal med teksten «Vi tror på Nord-Norge». De «tror» på Nord-Norge, men fører en politikk som medfører store kutt til fylkeskommunene og raserer tilbud i landsdelen. For fylkeskommunene er det samferdsel og videregående skole som blir hardest rammet. Arbeiderpartiet har på Stortinget stemt mot nytt inntektssystem til fylkene, og foreslått mer til Nordland. Vi ønsker å utvikle, ikke avvikle statlige tilbud i Nordland. 

Når stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen (H) og Jonny Finstad (H) raser mot fylkesrådet for at de tvinges til å ta ned tilbud, er det lite troverdig. Dette kommer fra de samme representantene som har stemt for å legge ned lærerutdanninga på Nesna, kraftig kutt til Brønnøysundregistrene. Videre har de vært med å bestemme å legge ned lisenskontoret på Mo og vært med på å innføre nytt inntektssystem som Nordland kom dårligst ut av. Enhver som har greie på geografi og værmessige utfordringer skjønner at det blir feil når sambandet Lurøy-Træna får samme tilskudd som Moss-Horten. Siste «tiltak» er underfinansiering av fiskerihavner. Det må og nevnes at deres partifelle og helseminister er såre fornøyd med dårlig dekning av luftambulanse i nord.

Høyrepolitikere trekker i tvil de økonomiske utfordringene til Nordland fylkeskommune. De nevner at fylkeskommunen får tapskompensasjon, men dette er for å dempe fallet i inntekter. Bare i 2020 får Nordland 73 millioner mindre enn lønns- og prisveksten. For perioden 2017 til 2023 må fylkeskommunen kutte 486 millioner.

Det er trist å se politikere fra Nordland som er mest opptatt av å få stjerne i boka på Høyres hus i Oslo og ikke opptatt av å ivareta de som har valg dem inn. Det åpenbart rette for oss er å bidra til økte midler til Nordland. Kan det være slik at høyrepolitikerne mener at vi får bedre tilbud bare overføringene kuttes? 
 
Høyreregjeringen, Ebbesen og Finstad har lagt ned lærerutdanninga på Nesna, de har kuttet titalls millioner i Brønnøysundregistrene, skal legge ned veistasjoner, NAV-kontorer m.m. Det fører til færre kompetansearbeidsplasser, sentralisering og hemmer utviklingen i Nordland. Arbeiderpartiet vil en annen vei. I vårt alternative statsbudsjett har vi bevilget penger til Nord Universitet og Nesna, til Brønnøysundregistrene, til ferjefylkene, tre milliarder kroner til kommuner og fylkeskommuner og en milliard til industriutvikling. Det har vi råd til fordi vi ikke prioriterer skattekutt til de med mest fra før, og fordi vi er opptatt av å utvikle hele landet, ikke avvikle Nordland. 

Mona Nilsen, gruppeleder i fylkestinget, Nordland Arbeiderparti

Sonja A. Steen, fylkestingsrepresentant, Nordland Arbeiderparti

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.