"Det er til nå gitt 33 konsesjoner til vindkraft i reinbeiteområde. Hvert av disse betyr redusert livsgrunnlag for reinflokker og for familier som lever av reindrift."

DEBATT: – Under koloniseringa av den amerikanske prærien skjøt kolonistene ned bisonflokkene for å knekke urfolka. Mange samer har sammenligna dette med dagens politikk for å knekke reindrifta i Sápmi, skriver Svein Lund og Piera Jovnna Somby.


Innlegget har blitt redigert da Naturvernforbundet ikke ønsker å stå inne for innlegget. Dette er Svein Lund og Piera Jovnna Sombys meninger som privatpersoner.

Etnisk rensing og hysteriske reaksjoner

Redaktøren for Enerwe.no, som vi oppfatter som vindkraftprofitørenes propagandaorgan, har i eget organ gått amok fordi et medlem av Motvind har omtalt vindkraftselskapenes framferd i reinbeiteland for etnisk rensing. Redaktøren roper til og med på sensur og krever at slikt ikke skal være lov å si i norske media.

Behandlinga av vindkraftsaker i norske medier er i seg sjøl en katastrofe. Sjølstendige analyser er det milevidt mellom, i all hovedsak er det ukritisk gjengiving av løgnene om at vindkraft er nødvendig for "det grønne skiftet" og at utbygginga skjer hensynsfullt. Kritiske stemmer har i stor grad vært henvist til kronikk- og debattplass, men nå skal altså også denne utveien stenges.

Redaktøren går ikke med et ord inn på grunnlaget for påstandene om etniske rensing, nemlig de store skadene som vindkraftutbygginga påfører reindrifta og samefolket i Norge. Vi som skriver dette er alvorlig bekymra for hva den pågående vindkraftutbygginga vil føre til for framtida til reindrifta og til samisk kultur. Vi deltar nå i arbeidet med en større rapport om reindrift og vindkraft, som vil vise hvilke store skader vindkrafta allerede har gjort på reindrifta og hvilken katastrofe dette kan føre til om det får fortsette. Vi har vært i kontakt med en stor del av de reinbeitedistriktene som er utsatt for vindkraft og vindkraftplaner, og deres konklusjoner er ganske samstemmig: Dette betyr i beste fall store problemer og tapte inntekter, for mange at de ikke lenger har noen framtid i reindrifta.

Kan så dette kalles etnisk rensing? Den kritiserte kronikken sier det er "å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt". Det trenger altså ikke være verken folkemord eller direkte bruk av vold. Vi har i verdenshistoria sett mange tilfelle av etnisk rensing. Ikke alle har vært like brutale som nazistenes utrydding av jøder og romfolk eller europeiske kolonisters framferd i Amerika og Australia. Vi kan nevne fordrivinga av tyskere fra nåværende Polen og polakker fra nåværende Ukraina etter krigen, Israels fordriving av palestinere og mange flere. Etnisk rensing trenger ikke skje med vold, det kan være nok at ei folkegruppe f.eks. blir nekta statsborgerskap, som vi har sett i Burma og Latvia. Uansett metoder har hensikt og resultat vært at ei folkegruppe har mista grunnlaget for å leve på og av det området der de i lang tid har hatt sitt livsgrunnlag. Under koloniseringa av den amerikanske prærien skjøt kolonistene ned bisonflokkene for å knekke urfolka. Mange samer har sammenligna dette med dagens politikk for å knekke reindrifta i Sápmi.

Norske og svenske myndigheter har i flere hundre år forsøkt å kolonisere samene med å frata dem språk, kultur og næringsgrunnlag. Dette har de i stor grad klart. Sjøsamisk språk er så godt som borte, det samme er i stor grad næringsgrunnlaget. Gjenstår da reindrifta, som nå er under angrep fra nær sagt alle kanter, fra statlige reguleringer, gruver, turistanlegg og først og fremst vindkraft. Det er til nå gitt 33 konsesjoner til vindkraft i reinbeiteområde. Hvert av disse betyr redusert livsgrunnlag for reinflokker og for familier som lever av reindrift. I tillegg kommer dobbelt så mange søknader som ennå ikke er innvilga. Samtidig arbeider ei rekke vindkraftselskap med å kartlegge reindriftsområder for nye vindkraftsøknader. Interessen for dette synes grenseløs fra spekulanter i inn- og utland. For dem er "grønn energi" bare et kodeord for profittmuligheter, og hensynet til natur og kultur betyr ingenting.

Vi omtaler dette som det største samla angrepet på reindriftsnæringa gjennom tidene, og det største angrepet på samisk kultur siden fornorskingsperioden. Det er tragisk at dette skjer samtidig som sannhets- og forsoningskommisjonen er i arbeid med å rette opp etter tidligere fornorsking.

Vi har hittil ikke brukt ordet "etnisk rensing", men etter det nevnte innlegget innser vi at det faktisk er grunnlag for å bruke det. Å frata det samiske urfolket i Noreg grunnlaget for å leve av sine tradisjonelle næringer og praktisere sin tradisjonelle kultur, må kunne kalles for etnisk rensing. Når vindkraftprofitørenes propaganister går i fistel av det, viser det bare at de har blitt truffet på et ømt punkt.

Svein Lund
Piera Jovnna Somby

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.