Hvilke regler som gjelder?

Det er tid for vinterdekk igjen

Nå er kulden og frosten kommet, og da må du huske at bilen skal være tilpasset forholdene. Men hvilke regler er det egentlig som gjelder?


Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, fastsatt av Vegdirektoratet, gir nærmere krav til hjulene på biler og andre kjøretøy.

Hovedregel er at bilen skal være tilpasset forholdene. Dette innebærer at bilen må ha tilstrekkelig veigrep, se § 1-4 nr. 2. Kravet om veigrep veier i dette tilfellet tyngre enn fristene, og da må det vurderes av bilføreren selv.

Mønsterdybde

I perioden fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag (24. april 2022) skal dekkene ha en mønsterdybde på minst 3 mm, se § 1-4 nr. 1 bokstav a.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg er kravet til mønsterdybde på minst 5 mm. Dette gjelder for bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger og tilhengerredskap.

På grunn av forholdene er perioden i Nordland og Troms og Finnmark lenger; fra 16. oktober til og med 30. april.

Piggdekk

Piggdekk eller kjetting kan også brukes fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag (24. april 2022), se § 1-4 nr. 3. Piggdekk skal ikke brukes utenom denne perioden, med mindre føreforholdene gjør det nødvendig. For de to nordligste fylkene våres er perioden fra 16. oktober til og med 30. april.

Kjøretøy med en totalvekt på 3 500 kg eller lavere skal ha piggdekk på alle hjul, dersom piggdekk benyttes, se § 1-4 nr. 4 bokstav a.

Gebyr

Den nye forskriften 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen trådte i kraft 1. september 2021. Forskriften gir regler om overtredelsesgebyr. For ulovlig kjøring med piggdekk, kjetting eller dekk med mønsterdybde under lovlig minimum risikerer man 1000 kroner i gebyr, se § 9

Kilde: https://lovdata.no

***

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.