"Det er på tide at regjeringa tydeligere vedkjenner seg ansvaret for skandalens omfang og alvor, og viser handlekraft for å rydde opp i NAV."

DEBATT: – NAV må tilføres de nødvendige ressursene, og gjøres mindre topptungt, med mer plass til erfaringer fra førstelinja og de ansatte, skriver Gunnvald Lindset

Knusende dom i NAV-skandalen.

Granskningsrapporten som ble lagt fram 4. august er en knusende dom over NAV-skandalen. Den bekrefter en total systemsvikt der den norske staten har overkjørt sårbare mennesker, urettmessig sendt uskyldige i fengsel, ruinert folks privatøkonomi og på feil grunnlag fratatt mennesker støtten de hadde krav på. Den viser at Solberg-regjeringa må ta et tydeligere ansvar for skandalens alvor og omfang. Arbeids- og sosialdepartementet gjorde skjebnesvangre valg da saken ble kjent for regjeringa.

Det er flere avsløringer i rapporten som viser Solberg-regjeringas ansvar for skandalen. Det framgår at statsråden selv knyttet skandalen direkte til regjeringas politikk. I rapporten, s. 227, heter det: «I merknadene til saken i departementets interne systemer ga statsråden uttrykk for at saken var vanskelig, og en praksisendring kunne være uheldig i lys av regjeringsplattformens formuleringer om trygdeeksport».

Vi vet fra før av at departementets politiske ledelse instruerte NAV om ikke å skaffe seg full oversikt og rette opp da de ble klar over feil praksis i februar 2019. Og da sakens dype alvor gikk opp for regjeringa, så førte departementets sendrektighet til at folk fortsatt ble dømt og sittende i fengsel. NAV-skandalen er Forskjells-Norge på sitt verste. Det er på tide at regjeringa tydeligere vedkjenner seg ansvaret for skandalens omfang og alvor, og viser handlekraft for å rydde opp i NAV.

De siste månedene har mange flere blitt avhengige av NAVs tjenester, og vi ser at NAV har store problemer både med å møte den rekordhøye arbeidsledigheten og å sikre ofrene tilbakebetaling etter NAV-skandalen. NAV må tilføres de nødvendige ressursene, og gjøres mindre topptungt, med mer plass til erfaringer fra førstelinja og de ansatte.

Rødt fremmet mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 27. november 2019. Da sa vi tydelig at skandalen har røtter tilbake til flere ulike regjeringsperioder, og at vi støttet en grundig gransking for å komme til bunns i skandalen. Men det var allerede da klart at regjeringa hadde gjort alvorlige feil på Hauglies vakt. Dette bekreftes i stor grad av granskingsrapportens innhold, og står i kontrast til hvordan høyresida i Stortinget har gått langt i å benekte regjeringas ansvar. 

Den videre stortingsbehandlingen av saken må også bli et oppgjør med ideen om at vi får flere syke og arbeidsledige i arbeid hvis vi bare gjør forholdene verst mulig for dem. Det må bli slutt på at arbeidsledige, syke og uføre piskes, mens maktpersoner sjelden eller aldri stilles til ansvar. I kjølvannet av granskningsrapportens knusende dom er det derfor behov for et oppgjør med dagens sosialpolitikk og det menneskesynet den er et uttrykk for. 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.