Foto: Privat/Kristian Rødvand

"Det er nødvendig med et kraftig løft både med flere heltidsansatte, bedre arbeidsforhold og økt lønn – det motsatte av medisinen til Lier-Hansen."

DEBATT: – Både i sykehus, i psykiatri og eldreomsorg er det for få ansatte, skriver Gunnvald Lindset og Markus Løkjell.

Koronakrise, helsepolitikk og privatisering.

NHO-toppen Stein Lier-Hansen er på krigsstien. I et medieutspill tidlig i sommer gikk han til angrep på offentlig sektor og de som jobber der. Han uttalte bl.a. at offentlig sektor må bli mye mindre, og at offentlig ansattes viktigste bidrag til dugnaden mot pandemien er å bli færre. Snakk om arroganse! 

Koronakrisen har vist hvor viktig en sterk og velfungerende offentlig sektor er. Den har samtidig avdekket store mangler, og feilslått politikk med nedbygging av beredskapen på flere områder. Dette liker ikke Lier-Hansen og NHO fordi det avslører markedsliberalismens fallitt. Deres strategi er å kutte i offentlig sektor og privatisere. Utspillet er nok også myntet på lønnsoppgjøret, og å skape splittelse mellom privat og offentlig sektor.

Både i sykehus, i psykiatri og eldreomsorg er det for få ansatte. Derfor er det nødvendig med et kraftig løft både med flere heltidsansatte, bedre arbeidsforhold og økt lønn – det motsatte av medisinen til Lier-Hansen. Det er heller ikke mange som roper på færre ansatte i NAV for å ta unna køen av arbeidsløse og permitterte eller de som venter på tilbakebetaling etter NAV-skandalen. 

Den andre medisinen Lier-Hansen foreskriver er privatisering. Det som har skjedd i Sverige under koronapandemien viser tydelig konsekvensene av privatisering innenfor eldreomsorgen. Der påpekes arbeidsforholdene og privatisering som en viktig årsak til den høye dødeligheten. 

Statsepidemiolog, Andres Tegnell, uttalte i et intervju i svensk TV at han fikk masse e-poster hver dag fra ansatte i eldreomsorgen som beskrev grunnleggende problemer: Mange midlertidig ansatte, veldig uklare ansettelsesforhold, for lite smittevernutstyr og dårlig utviklede rutiner. I Stockholm, der smittespredningen naturlig nok har vært størst, er det også flest midlertidig ansatte i eldreomsorgen.

Undersøkelser som er gjort viser at personalet i privat eldreomsorg ofte har dårligere utdanning, det er færre ansatte og institusjonene er større enn i den offentlige omsorgen. Det er mange som er ansatt på timesbasis, og som derfor har små muligheter til å stille krav til forbedringer av arbeidsforholdene. De må også jobbe på flere institusjoner for å få en lønn å leve av, noe som øker risikoen for smittespredning.

Den offentlige eldreomsorgen i Sverige har systematisk blitt bygd ned, og stadig flere private selskap har overtatt. Samtidig har kommunale innsparinger rammet hardt. Ett eksempel på konsekvensene dette har fått er at i Nacka kommune i Stockholms län har 71 ulike private selskap innenfor hjemmetjenesten de ti siste årene utført så dårlig arbeid at de ble stoppet av kommunen. Både dette og andre eksempler viser hvor viktig det er å bekjempe privatisering og angrepene på offentlig sektor uansett hvem de kommer fra.

 

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.