Snart tar svenskene over driften av tog på jernbanen. Foto: Sondre Skjelvik

– Det er meget skuffende at omtrent 1% av investeringene til jernbane tillegges Nord-Norge.

Skrevet av Kristian Rødvand
26.04.2021 13:26 - OPPDATERT 27.04.2021 20:02

Senterpartiet mener regjeringens satsing på jernbane i Nord er skuffende – fremmer egen uttalelse til Fylkestinget i Nordland

Prioritering av jernbane i Nord-Norge omtales i regjeringens forslag til NTP som tidenes satsing på jernbane. Det får Senterpartiets Mikael Rølvåg til å reagere. Representanten mener investeringene ikke viser nok handlingsvilje. 

– Det er meget skuffende at omtrent 1% av investeringene til jernbane tillegges Nord-Norge. Behovet for utredning og videreutvikling av Nord-Norgebanen forventer jeg egentlig skal ha høyere prioritet enn det har fått. Både Ofotbanen og Nordlandsbanen har i dag et stort forbedrings- og utviklingspotensial, sier Rølvåg.

– Nordlandsbanen er i dag Norges lengste jernbanestrekning. For å øke trafikken ytterligere er det behov for både opprusting av banelegemet, flere krysningsspor og moderne kommunikasjonsteknologi. 

En opprustning for å øke næringsaktivitet og reiseliv

– Det er i dag en positiv utvikling på godstransport på jernbanen, og denne utviklingen vil jeg gjerne se fortsette. Da må vi ta unna etterslepet og investere for å øke næringslivets muligheter for varetransport inn og ut av regionen. Senterpartiet tror gods på bane er et fremtidsrettet tiltak for å ivareta kommunikasjonen bedre, sier Britt Kristoffersen. 

– En moderne jernbane med moderne materiell har også mye å si for både lokal, regional persontransport og reiser ut av regionen. Tog er et populært valg når mange planlegger ferieturen. 

Svein Nilsen påpeker legger til at man ser at det er et økt ønske om tilrettelegging av persontransport også, spesielt på de lengste strekningene.

– I dag er det ikke samme mulighet for å reise med langdistansebusser på likt grunnlag som i resten av landet. Da er tog et fint alternativ å reise med. Samtidig avlastes vegnettet og vi kan lettere klare å oppnå en nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken, forteller Nilsen

Miljøsatsing for redusert CO2-utslipp

[annonse]
– Landsdelen er sammen med resten av landet midt i det grønne skiftet. Senterpartiets representant mener derfor en økt satsing på Nord-Norgesbanen igjennom NTP et er betydelig bidrag til miljøregnskapet, sier Karl-Hans Rønning. 

Det er miljømessige behov for å kjøre togene på en annen energibærer enn diesel for å redusere. CO2-utslipp. Det er allerede klare signaler om hvilke endringer som må til for å komme i mål med det grønne skiftet, men skal vi klare å komme i mål trenger vi også midlene for å nå målet avslutter han

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.