"Det er INGEN som vil betale for å nyte synet/støyen fra et enormt vindindustriområde."

KAMPEN MOT VINDKRAFTUTBYGGINGEN: Mitt svar til kritikk mot demonstrasjon mot Øyfjellet:

Vefsn kommune vil pr dagens få noen få kr i eiendomsskatt fra et eventuellt vindkraftverk.
Ca 8.5 mil, dvs ca 7 promille av dagens totale inntekter til Vefsn kommune.
Reglene er under under press fra sittende regjering og iht Vefsn kommunes økonomiplan budsjetteres det med ytterlligere reduksjon i disse inntektene. Det vil absolutt ikke bli inntekter som gir sykehjem/skole!

Lokale arbeidsplasser til drift fra sammenlignbare vindkraftverk viser at vi kan forvente ca 2 arbeidsplasser dersom Øyfjellet vindkraftverk realiseres.

Alcoa.
Fastprisen Alcoa har framforhandet for å kjøpe den ustabile kraften fra Øyfjellet vindkraft er idag svært mye HØYERE enn dagens kraftpris på Spotmarkedet.
Etter møte med Alcoas kraftansvarlige er det klart at fremtidig aluminiumsproduksjon i Mosjøen ikke avhenger av Øyfjellet vindkraftverk. Verdenkonjungturene, corronakrise etc legger forutsetninger som vindkraft absolutt ikke kan endre. 

Vurdering av kost/nytte for Vefsn må vurderes opp mot tap i arbeidsplasser innen reindrift og fremfor alt potensialet innen reiseliv.
Satsingen mot Øyfjelket har vokst radikalt. Men det er INGEN som vil betale for å nyte synet/støyen fra et enormt vindindustriområde.
Vi så hva grunderen uttalte om Gondolbane opp til et vindkrsftverk, det er ikke mulig å kombinere.

Stortsett inngripsfri natur ødelegges irreversibelt.

Tradisjonell sør- samisk reindrift vil kunne bli helt avviklet.

Det er all mulig grunn grunn å demonstrere mot at Vesterfjella skal raseres for å berike KUN tysk storkapital med bankboks i skatteparadiset - Luxsenburg.

Det er ei stor skam!

[annonse]
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.