Kine Mosheim-Lysfjord i VTP.

– Det er ingen automatikk i at Handelsparken også er til glede for resten av sentrum

LESERBREV: Visjon 2040

Erfaringsbasert kunnskap er viktig. 

I 45 år drev Svein Harald Haustreis og kona Bjørg Haustreis blomsterbutikk i Sjøgato. Uten biltrafikk og parkeringsmuligheter ville det vært umulig for dem å holde på så lenge. I de 45 årene har både stenging av gater og parkeringsplasser vært prøvd. Lavere omsetning var den umiddelbare virkningen for dem. 

Mosjøen har fått en stor og flott handelspark, som tiltrekker seg kunder fra hele Helgeland. Men det er ingen automatikk i at den også er til glede for resten av sentrum. Som for handelsparken, er det også viktig for sentrum med tilgjengelighet og parkering. Uten at handelsparken kobles trafikalt og visuelt til sentrum vil effekten på resten av byen være usikker. 

Erfaringer fra mange steder viser at utbygging av nye handelsområder kan ta livet av de gamle etablerte områdene. Derfor er det viktig at kommunen har en visjon for hele Mosjøen. Hvordan vil vi at byen skal se ut i 2040? 

Visjon 2040 er arbeidstittelen for Vefsn Tverrpolitiske Parti sitt arbeid med en helhetlig visjon for Mosjøen.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.