"Det er ikke aktuell politikk å legge ned småflyplasser eller redusere tilbudet"

Skrevet av Beate Bø Nilsen, Grethe Monica Fjærvoll
04.09.2019 15:01 - OPPDATERT 04.09.2019 17:01

Flytilbudet på Helgeland-  svar til støtteforeningen for Mosjøen lufthavn

Støtteforeningen spør om leder for Nordland Høyre og fylkesrådslederkandidaten er enige i at Rana lufthavn bør utbygges og utvikles på bekostning av resten av Helgeland?

Støtteforeningen reagerer på at landets statsminister og Høyres leder under et NHO-arrangement i Bodø den 16.august blant annet sa: «…så har vi to lufthavner som vi skal bevilge penger til og som skal bygges, ett her og ett i Mo i Rana».

Innledningsvis vil vi få berømme støtteforeningens engasjement for Mosjøen lufthavn. Det viktig med lokalt engasjement for å utvikle et enda bedre flytilbud både i Mosjøen og på de andre småflyplassene vi har i Nordland.

Nordland Høyre har vært med på vedtak sammen med et nært enstemmig Nordland fylkesting, som støtter bygging av en ny og stor flyplass i Rana - under forutsetning av at ingen småflyplasser, inkl. Mosjøen, skal legges ned. Denne forutsetningen har også regjeringen fulgt opp, noe Nordland Høyre er tilfreds med.

Så er det riktig at regjeringen vil bygge 2, kanskje 3 nye storflyplasser i Nordland- Bodø, Rana og muligens Lofoten. De første nye flyplassene i landet siden Gardermoen i 1994. Det viser at regjeringen ser muligheter i Nordland. Med utviklingen vi ser innenfor elektriske fly vil kortbanenettet kunne styrke seg, og Nordland knyttes bedre sammen på tvers enn vi ser i dag, og vi oppnår et enda bedre samlet flytilbud. Kombinasjonen av større og mindre flyplasser vil utfylle hverandre og gjøre fylket som helhet mere attraktiv for etablering og bosetting i fremtiden, særlig blant de unge. En uslåelig kombinasjon i konkurranse med andre landsdeler.

Nordland Høyre legger til grunn at dagens lufthavn i Rana har altfor dårlig regularitet og at det må bygges en ny. En ny større lufthavn i Rana vil kunne trafikkeres av både store og små fly, men det vil jo være opp til flyselskapene å vurdere hvilket kommersielt flytilbud man finner grunnlag for å etablere.

For Nordland Høyre er småflyplassene svært viktig del av kollektivtrafikken i fylket. Derfor jobber vi også for å bedre rammebetingelsene og få et bedre flytilbud på disse.

Vi ønsker derfor å forsikre støtteforeningen om at det ikke er aktuell politikk for oss å verken legge ned noen småflyplasser eller redusere tilbudet. Tvert imot ønsker vi å jobbe for å utvikle det lokale flytilbudet i hele fylket - enten flyplassen er stor eller liten.

Fylkesrådslederkandidat Beate Bø Nilsen, Nordland Høyre

[annonse]
Leder Grethe Monica Fjærvoll, Nordland Høyre

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.