Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn. Foto: Kjærstin Berntzen Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn. Foto: Kjærstin Berntzen
DEBATT

"Det er høye strømpriser, ikke kraftmangel, som er hovedproblemet i årene framover"

Vi mener makspris på strøm er nødvendig for å stanse prisgaloppen som øker økonomiske forskjeller og skaper fattigdom, skriver Gunnvald Lindset for årsmøtet i Rødt Vefsn.


Det trengs en ny energipolitikk!

Årsmøtet i Rødt Vefsn er mot at Norges viktigste konkurransefortrinn ødelegges ved at arvesølvet er underlagt en børsbasert og EU-regulert frihandel. Det fører til at strømprisen blir bestemt av de høye, ustabile prisene i Europa. Vi må ut av EUs energibyrå ACER, og EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale.

Skal vi ta tilbake kontroll over krafta trengs det en allianse av fagbevegelse, bondeorganisasjoner, industri, næringsliv og vanlige folk. Rødt støtter markeringene som Industriaksjonen, LO-avdelinger, NEI til EU, Motvind Norge og en rekke andre organisasjoner hadde i store deler av landet 15. februar. 

Rødt vil innføre makspris på strøm på 35 øre kWt. Dette er et gjennomsnitt av prisen de siste ti årene. Samtidig vil vi innføre et regulert to-prissystem der vanlig forbruk er rimelig, og overforbruk koster mer. Vi vil begrense krafteksporten for å holde strømprisene nede og unngå å importere europeiske priser.

Vi går mot Statnetts planer om større overføringskapasitet fra nord til sør. Lave strømpriser er den viktigste årsaken til etablering av nye, grønne arbeidsplasser både i vår kommune og andre kommuner i Nordland. Økt overføringskapasitet med dagens energipolitikk betyr økt krafteksport ut av landet, og import av høyere strømpriser i nord.

Det er høye strømpriser, ikke kraftmangel, som er hovedproblemet i årene framover. Direktør i NVE, Kjetil Lund, sier at strømprisen kan bli svært høy i lang tid. Kraftprodusentene i Energi Norge og vindkraftorganisasjonen Norwea utnytter denne situasjonen til å intensivere sin lobbyvirksomhet for å bygge ut mer vindkraft på land, og også vernede vassdrag. Dette har dessverre regjeringen og et flertall i Stortinget uttrykt støtte til.

NVEs «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021 – 2040» viser at fram til 2040 vil vi ha store overskudd av kraft. Selv om vi fjerner utbygging av mer landbasert vindkraft og ny kraft fra havvind i analysen, så vil vi ha et kraftoverskudd i 2040. Dette overskuddet kan økes kraftig bl.a. gjennom å stoppe elektrifisering av sokkelen, oppgradere flere vannkraftverk og øke energieffektiviseringen i samfunnet. 

Det trengs langt sterkere statlige muskler til for å oppnå målene om energieffektivisering. Enova har blitt kraftig svekket for vanlige husholdninger under den borgerlige regjeringen, og må endres fundamentalt. Dette må likevel ikke bli et argument mot å dekke det grunnleggende behovet for strøm. Vi mener makspris på strøm er nødvendig for å stanse prisgaloppen som øker økonomiske forskjeller og skaper fattigdom.

For årsmøtet i Rødt Vefsn, Gunnvald Lindset

–––

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.