Fylkesvaraordfører Simon Johnsen og Arbeiderpartiets gruppeleder Mona Nilsen. Foto: Nordland fylkeskommune/Thor-Wiggo Skille

– Det er arrogant overfor alle elever med vanlige karakterer som nå risikerer å ikke få gå på skolen der de bor

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
07.12.2020 21:38

Nordland Arbeiderparti reagerer kraftig på at høyreregjeringen vil innføre tvungent karakterbasert opptak i den videregående skole, til tross for massiv motstand i høringsrunden.

Det framgår av en pressemelding fra Arbeiderpartiet.

– Bare begrepet «Fritt skolevalg» er arrogant. Det er arrogant overfor alle elever med vanlige karakterer som nå risikerer å ikke få gå på skolen der de bor. Det er karakterbasert opptak som kun belønner de sterkeste elevene, men det sier ikke høyreregjeringa noe om, sier fylkesvaraordfører Simon Johnsen (Ap).

Han frykter at distriktsskolene vil tape.

– Det er viktig å opprettholde tilbud i distriktene. Med dette vedtaket kan det bli vanskeligere. Også marginale tilbud som bidrar til at næringslivet får den kompetansen de trenger kan stå i fare, sier han.

PROVOSERT

At høyreregjeringen vil innføre tvungent karakterbasert opptak til tross for de negative høringssvarene provoserer gruppeleder Mona Nilsen:

– Elevorganisasjonen sa nei. KS sa nei. Utdanningsforbundet sa nei. Men regjeringa nekter å lytte. Hvis vi vinner valget skal dette snus på dag en, avslutter Nilsen som også er kandidat til Stortingsvalget neste år. 

Arbeiderpartiet fremmer følgende uttalelse til fylketinget i Nordland, som møtes denne uken:

"Fylkestinget i Nordland er sterkt kritisk til at regjeringen og Frp vil innføre tvunget karakterbasert opptak til tross for massiv motstand i høringsrundene. Det er ikke et tilbud for gjennomsnittselevene, men for de sterkeste, med de beste karakterene. For altfor mange elever vil det kunne bety at de risikerer å miste tilbudet nært der de bor.

[annonse]
Fylkestinget er bekymret for konsekvensene for tilbud i distriktene. Disse er ofte marginale, og en liten nedgang i elev- og søkertall kan få dramatiske konsekvenser. Fylkestinget i Nordland har gjennom de siste årene håndtert store kutt i overføringene samtidig med en stor nedgang i antall elever. I denne omstillingen har det vært viktig å slå ring om de små skolene og den desentraliserte strukturen. Nå vil regjeringen tvinge fylkene til en ordning som vil kunne legge ned tilbud i distriktene over hele landet. 

Fylkestinget i Nordland er også bekymret for at dette vil svekke bredden i tilbudene. Marginale tilbud, som kan være svært viktige for næringslivet, kan svekkes til fordel for de største utdanningsprogrammene. Det kan medføre at det ikke er samsvar mellom arbeids- og næringslivets behov og tilbudsstrukturen.

Fylkestinget i Nordland ber regjeringen og Frp om å lytte til Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, KS og Elevorganisasjonen - og snu i saken om tvungent karakterbasert opptak."

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.