Lovise Aufles Valberg (t.v.) er førstekandidat på Vefsn MDG sin liste til kommunevalget til høsten. Foto: Pål Leknes Hanssen

– Det er aldri for sent å snu

LESERBREV: Fylkesmannen stopper dessverre ikke Vefsn kommune sine planer om å fylle elvedelta i Drevja med steinmasse, for å lage industriområde. Elvedeltaet i Drevja er det siste våtmarksområdet i Vefsnfjorden, og er i følge Norsk Ornitologisk Forening (NOF), svært viktig å bevare. NOF har klaget til Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland, men har altså ikke fått medhold. 

Mandag kom klimarapporten fra det internasjonale naturpanelet (IPBES). Rapporten er svært dramatisk og dyster: èn million arter dyr, fugler, insekter, planter og fisk er i ferd med å bli utryddet på grunn av klimaendringer, forurensning, nedbygging av naturområder og misbruk av hav. Konsekvensene av denne masseutryddelsen er en stor trussel for oss mennesker, som er helt avhengige av naturen for å overleve. Tapet av natur er altså en like stor trussel for oss som klimaendringene. Tap av mangfold vil berøre folk over hele kloden i form av mangel på mat og vann. Det vil ha innvirkning på helsen vår og klima. Så når Vefsn nå fyller på med steinmasse i Drevja er de et kroneksempel på hva man ikke bør gjøre, ifølge FN sitt naturpanel. 

Industriområdet i elvedeltaet i Drevja vil bli på bekostning av det unike dyrelivet i området. Hvilken rett har Vefsn kommune til å gjøre et slikt inngrep som kan ha uante konsekvenser for fuglelivet i kommunen vår? Det kan virke som at man ikke er i stand til å gå tilbake på prosesser som er satt i gang. Eller forstår man ikke konsekvensen av det man har startet på?

Som ny politiker for Miljøpartiet De Grønne i Vefsn opplever jeg det som veldig merkelig og bekymringsfullt at man ikke har lyttet til fagpersoner på dette området. Norsk Ornitologisk Forening i Nordland har sagt tydelig ifra om at de frarådet denne utbyggingen. De opplyser at dette området er det siste våtmarksområdet i Vefsnfjorden og at det vil gå ut over fuglelivet i hele vårt område. Økosystemet henger sammen så hvis fuglene forsvinner vil det ha innvirkning på de andre dyrene i området vårt også. Dette forutsetter jeg at også Vefsn kommune er godt kjent med?  

Klarer vi virkelig ikke finne en løsning som ikke skal være på dyrenes og naturen sin bekostning? Foreløpig er det ingen som har meldt sin interesse for å drive næringsvirksomhet her, men allikevel skal det fylles igjen og ødelegge for fuglelivet. Hvor er logikken?

Hvis vi ikke selv ønsker å ende opp som disse fuglene, uten noen landområder å leve av, må vi slutte å ødelegge for dyrelivet. Alt henger sammen og de ødeleggelsene kommunen gjør nå vil bare slå tilbake på oss selv og dem som kommer etter oss.

Det koster penger å verne natur, men det koster uendelig mye mer å la være. Fordi når vi ødelegger naturen så ødelegger vi for oss selv.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.