"Det beste klimatiltak er rett og slett å la naturen få ligge i fred"

Naturen taper i kampen for det såkalte Grønne skiftet.

 FNs  Klimapanel og Naturpanel understreker med all tydelighet at vi trenger intakte og robuste økosystemer for å stanse klimaendringene.  Naturen med sitt artsmangfold utgjør  selve grunnlaget for vår eksistens. 

Nylig har også NINA (Norsk institutt for naturforskning) utgitt en rapport som dokumenterer karbonlagring i norske økosystem. Det er vel kjent at myr og produktiv skog inneholder mye karbon, men at 33 % er lagret i fjellnaturen er en overraskende opplysning. Når jorda blir gravd i, lyngheier og moserabber fjernet, fjellet sprengt i stykker, frigjøres det enorme mengder karbon. Fra å ligge i dvale i jordsmonn, planter og fjell, kobles de på oksygen og svever ut som klimagass. Forskerne som står bak rapporten foreslår at vi i tillegg til en klimakur, også starter en naturkur, for å stanse ødeleggelsen av naturen, og rehabilitere klodens livsviktige biologi, som alle er avhengig av for å kunne leve. Ethvert spatak i jorda og alle sprengninger av fjell og berggrunn frigjør store mengder klimagasser.

(Innlegget fortsetter under bildet)

På bakgrunn av denne kunnskapen er naturen den store taperen i den Grønne omstillingsprosessen.

Mye på grunn av forvirring og feilinformasjon når det gjelder hva som med rette kan defineres som Grønt skifte, Bærekraft, Fornybart og Utslippsfritt. Det blir helt grunnleggende feil å ta i bruk frisk og uberørt natur for å bygge ut såkalt utslippsfri og fornybar energi og industri.  Vi vet at menneskene er avhengig av naturen for overlevelse – men samtidig er vi vitne til en vanvittig nedbygging av store naturområder og økosystemer. I vårt eget land er den aggressive vindkraftindustrien et skrekkeksempel på systematisk rasering av unike fjell- og kystområder. Vindkraft omtales ofte som utslippsfri og fornybar – men dette stemmer ikke. Selve produksjonsprosessen av utstyr og turbiner, anleggs- og bygningsarbeider medfører kolossale utslipp, og raseringen av natur er ikke til å fatte og mangler sidestykke i vår historie. Et ferdigstilt vindkraftverk etablert i uberørt fjellnatur har vanvittige mengder med  klimagasser på samvittigheten og det er tvilsomt om et vindkraftverk i løpet av sin levetid  klarer å komme i posisjon til å omtales som utslippsfritt.

Det beste klimatiltak er rett og slett å la naturen få ligge i fred.

Teknologien løser ikke alt – og hvis forbruket og den økonomiske veksten fortsetter hjelper det lite at løsningene er såkalt «Grønne, Bærekraftige og Fornybare» - så lenge det går på bekostning av naturareal og jordas ressurser. Økosystemet – fotosyntesen – mikroorganismene – dyrene – blomstene - trærne og fjellene - ja, alt som naturen ivaretar og representerer gjør at vi mennesker kan leve. Så enkelt er det.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.