VIL SLÅ NED PÅ ULOVLIG KJØRING: Et flertall ønsker bedre kontroll av snøscooter og annen motorferdsel i natur.

"Dersom ulovlig kjøring får passere så vil i praksis kommunen, politiet og SNO bidra til anarkistiske tilstander i naturen."

Skrevet av Anne O. Hansen
20.05.2020 06:00

Eolus den Store må politianmeldes. Hilsen Jørgen Hattemaker.

Nylig svarte Fylkesmannen i Nordland Vefsn kommune på spørsmål om mulig ulovlig snøskuterkjøring utført av vindindustriselskapet Eolus / Øyfjellet Wind, vest for Øyfjellet. 
Svaret går kort fortalt ut på at kjøringen bør vurderes politianmeldt. 
Dette er et ekstremt tydelig signal fra en offentlig etat.
Aktuelle parter i saken har fått kopi av fylkesmannes svar, herunder politiet og SNO. 
Svaret fra fylkesmannen er basert på spørsmål fra kommunens fagavdeling for landbruk. Dette avdelingen som saksbehandler dispensasjonssøknader om motorisert ferdsel i utmark. Spørsmålene gjelder kommunens tolkning av dispensasjonen Eolus har fått til å kjøre med skuter i forbindelse med industrianlegget på fjellet.
Som faginstans ville kommunen neppe kontaktet fylkesmannen uten å ha rimelig god grunn til å mene at Eolus har kjørt ulovlig. Det gir saken en stor formell tyngde at kommunen får støtte fra fylkesmannen. Men parallellt må kommunen følge opp sin egen sak. Kommunen kan ikke late som saken ikke finnes.
 
Nå gjenstår derfor å se hvordan kommuneledelsen håndterer saken. 


Kommunen og SNO får hver vintersesong mange henvendelser som gjelder ulovlig motorisert ferdsel i utmark i Vefsn. Ofte er dette kjøring utført av et mindretall som tar seg friheter i forbindelse med dispensasjonskjøring og løypekjøring. Å bli tatt for ulovlig kjøring kan medføre store bøter. 
Dersom ulovlig kjøring derimot får passere så vil i praksis kommunen, politiet og SNO bidra til anarkistiske tilstander i naturen. Det ønsker ingen. I tillegg er det intuitivt dypt urettferdig og umoralsk at noen slipper unna, mens andre får svi på pungen. Likhet for loven er en grunnstein i en demokratisk rettsoppfattelse. Har kommunen sagt A, så må den også si B. 


Eolus ser (også) i denne saken definitivt ut til å ha tatt seg til rette i naturen. Eolus ser ut til å tro at de kan kjøre fritt i konsesjonsområdet, utover den anleggsrelaterte kjøringen som dispensasjonen åpner opp for. Eolus ser dessuten ut til å være en selvutnevnt motorisert hobbygjeter av reinen til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Kjøringen har vært så omfattende at den har blitt lagt merke til og dokumentert. 
Summert er kommunen nødt til å politianmelde kjøringen. Så får SNO og politiet på sin side vurdere å gjøre det samme. Det vil trolig styrke kommunens sak om flere offentlige etater bifaller en anmeldelse. Folk som mottar ordinære lønninger og gjør sitt ytterste for å være lovlydige borgere vil aldri akseptere at kapitalsterke, store utbyggere fritt får ta loven i egne hender. Og det samtidig som den gjengse vefsning risikerer en kraftig smekk for tilsvarende ulovlighet. Presedensvirkningen vil være enorm. En bieffekt er at kommunen vil framstå som kjøpt og betalt av vindindustrien. Korrupsjon, med andre ord. Dette er selvsagt ikke dokumentert. Men bare mistanken vil stikke dypt inn i kommuneorganisasjonen og ikke minst hos skattebetalerne og hos velgerne. Kommunen har derfor ikke råd til å la være å anmelde Eolus. For det er faktisk ingen forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomon, vel og merke dersom kommunen er opptatt av å følge norsk lov. 


Saken om Eolus på bærtur i Vesterfjella gir derfor kommunen en gylden anledning til å demonstrere hvem som forvalter norsk lov i Vefsn. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.