"Denne galskapen må stanse øyeblikkelig"


Skremmende forskningsresultater

Rett før påske ga NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) ut forskningsrapporten «Karbonlagring i norske økosystemer». Bak rapporten står fem forskere, og den klare konklusjonen: Det beste klimatiltaket er å spare naturen. Den mengden karbon som er lagret i norske økosystemer, altså i vår natur, tilsvarer 100 ganger Norges årlige klimautslipp.

Fra før vet vi at skog og myr er et slikt stort karbonlager, men at hele 33 %, altså en tredjedel er lagret i fjellnaturen er en ny og overraskende opplysning. Mest i den lav-alpine sonen, mellom skoggrensen og ca. 1400 moh.

Når jorden blir gravd i, lyngheier og moserabber fjernet, fjellet sprengt i stykker, frigjøres det ut enorme mengder karbon. Fra å ligge i dvale i jordsmonn, planter og fjell, kobles de på oksygen, og svever ut som klimagass.

De fem forskerne anbefaler at vi i tillegg til en klimakur, også starter en naturkur, for å stanse ødeleggelsen av naturen, og rehabilitere klodens livsviktige biologi, som alle levende vesener er avhengig av for å kunne leve.

Med dette som bakgrunn må vi skjerpe vår kritikk av det som foregår vest for Mosjøen, og som er planlagt å bli til et av Norges største vindkraftverk. Fra før har vi skrevet om vår store skepsis til begrepet «utslippsfri» som utbyggerne klamrer seg til under overskriften «Det grønne skiftet». Da har skepsisen vært de enorme utslippene i anleggsfasen, som brenner titusener av liter diesel. Pluss de enda større utslippene når turbinene blir produsert og fraktet til landet vårt. Allerede da var vår tvil: Vil et vindkraftanlegg ta igjen dette gigantiske utslippet før levetiden er over? Antakelig vil det ikke klare det, og med resultatet fra den siste forskningsrapporten i tillegg, er det bare ett krav fra oss:

Denne galskapen må stanse øyeblikkelig.

Øyfjellet Wind AS startet på anlegget allerede i november. Før MTA (Miljø Transport og Anleggsplan) var godkjent. Under dekke av å rehabilitere en kommunal vei. Da MTA ble godkjent av NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat), uten at vilkårene fra OED (Olje og Energi Departementet) var oppfylt, ble protestene massive. Fra oss, Fylkesmannen og diverse andre organisasjoner. De ble levert til NVE for videresending til OED. Disse protestene er ennå ikke oversendt OED til endelig avgjørelse, men det har ikke stanset utbygger, snarere tvert imot. De ville holde på for fullt i påsken, og søkte dispensasjon fra korona-bestemmelsene. Anlegget vil årlig produsere «svimlende» 0,4 TWh, - i et distrikt som har et årlig overskudd på mellom 6 og 7 TWh. Målet er naturligvis noe helt annet. Nemlig å rekke fristen for å stikke sugerøret i Statskassa, også kalt De Grønne Sertifikatene. Som både Eolus i Sverige, Øyfjellet Wind AS og Aquila Capital venter på. Og ikke minst; de lokale investorene i Mosjøen, som heller ikke ser ut til å bry seg om den felles livsviktige nasjonale korona - dugnaden vi er nødt til å gjennomføre akkurat nå.

Det eneste svaret er igjen: Arbeidet må stanse - permanent.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.