"Et svært aktuelt tema for nordlendinger er kampen mot Jernbanepakke 4", skriver Ulriksen og Johnsen. Foto: Nei til EU
DEBATT

"Denne avtalen griper i dag direkte inn i det norske sivilsamfunnet på alle områder"

Som ventet har EØS-avtalen kommet mer og mer i søkelyset i valgkampen. Det skyldes et sannsynlig regjeringsskifte med EØS-motstandere i en ny regjering, skriver Ulf Ulriksen og Øyvind Bergvik Johnsen.


EØS-avtalen, fakta eller desinformasjon?

Det har oppstått en slags EØS-allianse mellom NHO-direktører, AP-politikere og finanssektoren. De siste ukene har denne ulike alliansen på Helgeland bestått av for eks redaktør i Rana Blad, direktøren for Rana Industri, leder i Rana AP og varaordfører i Leirfjord kommune for AP. Felles for alle disse er et forsøk på å betegne EØS-avtalen kun som en handelsavtale mellom Norge og EU. Utviklinga etter 1994 har vist oss at dette er feil. Denne avtalen griper i dag direkte inn i det norske sivilsamfunnet på alle områder. 

Mer enn 12000 direktiver og EU-regler er pr i dag innbakt i EØS-avtalen og det kommer stadig flere. Grunnloven og norsk Høyesterett må bøye seg når EFTA-domstolen ESA protesterer. Da den rød-grønne regjeringa implementerte ILO 94 (jfr ILO-konvensjoner), skulle dette føre til at alle ansatte arbeidstakere skulle ha tarifflønn i offentlige kontrakter. Dette var også innbefatta pensjonsavtale. ESA protesterte, regjeringa trakk seg og pensjon er utenfor med de konsekvensene det har hatt for utallige arbeidstakere. Det samme gjelder Høyesteretts vedtak om at reise, kost og losji skulle allmenngjøres. Da tariffnemda fulgte dette vedtaket protesterte ESA og tariffnemda bøyde av.

Gjennom Vikarbyrådirektivet kan ikke Norge lenger bestemme omfanget av vikarbyråer. Dette har hatt store og ødeleggende konsekvenser for byggenæringa, hotell og restaurant og transportbransjen. 

Et svært aktuelt tema for nordlendinger er kampen mot Jernbanepakke 4. Dette er en del av EU`s krav om liberalisering av all offentlig støttet jernbanetrafikk. Nordland fylkesting vedtok med stort flertall en protest mot innføring av direktivet. 

EU`s energiunion truer norske arbeidsplasser gjennom ACER-avtalen. Denne avtalen ble vedtatt mot store protester i fagbevegelsen og mot en rekke AP-styrte kommuner. EU/EØS-avtalen har tvunget Norge til å liberalisere den svært viktige hjemfallsretten til norsk vannkraft ved at 1/3 kan kjøpes av private. Tyske fond er allerede på full fart inn i norsk vannkraft. 

Dette bakteppet var grunnen til at Fellesforbundets landsmøte gjorde vedtak om at EØS-avtalen skal utredes sammen med andre alternativ. 

Høyesterett avgjorde 1.mars 2021 at Nei til EU kan fremme sak for domstolene om Stortinget har brutt Grunnloven når flertallet slutta seg til ACER og EU`s enegiunion. Stortingsvedtaket skjedde mot store protester fra LO og 122 AP-ordførere.

I april 2013 uttalte daværende klubbleder i Jernverksklubben, nåværende leder i Rana AP, Lars Frøysa: « EØS-avtalen bør sies opp. Handelsavtalen med EU kan dermed tre i kraft, etter ei eventuell reforhandling.» Nettopp slik det skjedde med Storbritannia.

På et valgmøte i Mosjøen, 28.august, 2021, slutta Rune Krutå, varaordfører og leder av Vefsn AP, seg til kravet fra Fellesforbundet om utredning av EØS-avtalen.

Nordland Nei til EU forventer at Nordland AP avklarer sitt forhold til EØS-avtalen på bakgrunn av disse uttalelsene og statsministerkandidat Støres avvisning av kravet. Hvem bestemmer innholdet i det faglig-politiske samarbeidet?


Ulf Ulriksen/fylkesleder og Øyvind Bergvik Johnsen/faglig leder, Nordland Nei til EU

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.