"De eneste man kan stole på i forhold flyplass i Rana og fylkestingsvalget er Frp, Rødt og MDG"

Skrevet av Bjørn Larsen, Vefsn Fremskrittsparti
08.09.2019 11:45 - OPPDATERT 08.09.2019 11:50

Er jeg synsk, eller måtte dette komme? Flyplass atter en gang.

1. kandidat til fylkestinget for SV, Marius Jøsevold gav sin fulle støtte til bygging av storflyplass i Rana i en debatt i slutten av august. Åshild Pettersen (1. kandidat Vefsn SV) gjorde et desperat forsøk på å dempe dette i media, men Jøsevold fikk i Rana Blad full støtte fra Nordland SVs leder (også tidligere Vefsn SV) Christian Torset.

I tillegg har Mats Hansen (1. kandidat i Rana V, styremedlem Nordland V og kandidat til fylkestingsvalget for Venstre) sammen med stortingsrepresentant for Venstre, Jon Gunnes, skrevet leserinnlegg hvor de bekrefter at en stemme på Venstre, er en stemme for realisering av stor flyplass i Rana.

Høyre har sendt statsråder i skytteltrafikk til Rana for å love dem stor flyplass. Nordland AP ved Bjørnar Skjæran har vært og lovpriset viktigheten av flyplassen i media. Hvorfor? Er en stemme i Rana mer verdt, enn en stemme på resten av Helgeland?

Hvorfor skriver jeg så dette om å være synsk? Resten av leserinnlegget er kopi av et leserinnlegg jeg skrev til stortingsvalget for 2 år siden. ALT har slått til! De eneste man kan stole på i Nordland i forhold flyplass i Rana og fylkestingsvalget er Fremskrittspartiet, R og MDG. Vefsn FrP har 2 representanter på fylkestingslisten!

Stem FrP! Godt valg!

----

Si det som det er!

Ser av leserinnlegg fra Åshild Pettersen (SV) og Hanne Nora Nilsen (V) at de føler at jeg trør dem på tærne.

Mitt innlegg tar for seg hvilke av de øverste kandidatene på listene vi kan stole på, hvis de kommer inn på Stortinget og må ta valget mellom å realisere Hauan og beholde de øvrige flyplassene i regionen.

Da, kjære Åshild - har du INGEN støtte hos Nordland SV med Marius Jøsevold i spissen. Han vil glatt ofre både Mosjøen Lufthavn og Sandenessjøen Lufthavn, for å tekkes sitt kjære Rana. Tror ikke han en gang ville trengt en liten kunstpause før svaret hadde blitt å legge ned!

I forrige stortingsvalgkamp gjorde Marius Jøsevold alt han kunne for å slippe å møte Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn. Han var den eneste 1. Kandidaten som ikke ville treffe Støtteforeningen. Hvorfor?

Tror Hanne Nora Nilsen at Nordland Venstre kommer til å agere annerledes? Vår egen venstrerepresentant i Vefsn trakk seg fra stortingslisten fordi hun ikke kunne akseptere måten man håndterte denne saken i partiet.

De eneste av de øverste kandidatene som så langt i valgkampen har gitt sin uforbeholdne støtte til at Mosjøen Lufthavn skal bestå og videreutvikles, er FrP. På fylkestinget var det kun Frp, sammen med Rødt og MDG som ikke støttet en flyplass på Hauan som forutsatte en nedleggelse av Mosjøen Lufthavn.

Et forbilledlig ordtak i denne saken må være at; ”Når krybba er tom, bites hestene” .... Slik er det også for sirkushestene i Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Dessverre slipper de overnevnte partiers listetopper alt for lett unna det faktum at de har sviktet både Mosjøens innbyggere og vårt næringsliv, og ikke minst distriktene, som de, når det passer dem, trekker frem som så viktige for Nordland som en regional utviklingsaktør.

Ikke skyld på meg – jeg har stemt FrP.
Godt valg!

Bjørn Larsen
Vefsn Fremskrittsparti

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.