Illustrasjonsfoto

– Cruiseturisme – fra fritt fram til lokal verdiskaping og klimakutt

Skrevet av Uttalelse fra SVs landsstyre
01.06.2019 12:09

MENING: Det er fritt fram for cruiseselskap å seile i norske farvann. I dag er det ingen mengdebegrensning samtidig som antallet båter har gått i været de senere år. Dette legger press på mange norsk kystsamfunn og naturen. Det stilles få krav til bruk av drivstoff, kjøp av lokal mat eller bruk av lokale guider. Dermed blir cruisenæringen en svært begrenset inntekt for Norge samtidig som den påfører stadig større miljø- og pressproblemer.

For å gjøre cruisenæringen mer bærekraftig og som bidrar med større lokal verdiskaping foreslår SV:

 – At det innføres en konsesjonsordning for cruisenæringen etter modell fra Alaska.

– Det auksjoneres ut et begrenset antall konsesjoner hvert år basert på tåleevne for natur og kystsamfunn. Det skal stilles krav til kjøp av lokal mat og bruk av lokale guider.

– At staten starter arbeidet med å utrede hvilke krav og reguleringer som skal til for å nå Stortingets mål om å sikre nullutslipp fra turistskip- og ferger senest innen 2026, og sender regelendringer ut på høring innen utgangen av 2020.

– Å utvide miljøkrav for utslipp til luft, kloakk og gråvann i verdensarvfjordene til andre fjorder med cruisetrafikk.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.