Styreleder i MON KF og varaordfører i Vefsn, Rune Krutå.
DEBATT

By og land –⁠ hand i hand

– Sikring av næringsareal har vært et viktig arbeid de seneste årene. Nå ser vi at dette er en av de viktige faktorene som er med å sikre nye etableringer, sammen med tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. Det er et fokus vi ikke må slippe, skriver Styreleder i MON KF og varaordfører i Vefsn, Rune Krutå.


Sist uke fikk politikerne i Vefsn presentert samfunnsanalysen gjort i forbindelse med de nye industrietableringene. Analysen er begrenset til å se på de bedriftene som har tegnet avtaler og jobber mot etablering på Nesbruk-området.

Analysen anslår at man i løpet av en fem års periode vil få rundt 450 nye innbyggere som følge av etableringene på Nesbruk-området. Det gir god grunn til å håpe på enda mer positiv utvikling av lokalsamfunnet vårt som følge av dette. De seneste årene har vi sett hvordan tomme arealer har blitt fylt med nye arbeidsplasser med blant annet utvidelse av Sjøsiden senter og Handelsparken.

Sikring av næringsareal har vært et viktig arbeid de seneste årene. Nå ser vi at dette er en av de viktige faktorene som er med å sikre nye etableringer. Sammen med tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. Det er et fokus vi ikke må slippe. Derfor er det viktig at vi nå også er i gang med regulering av mer areal på Nyland øst. Analysen peker også at man vil kunne skape 7-800 nye arbeidsplasser om man lykkes med etableringene knyttet til arealene i Holandsvika.

Når jeg startet innlegget med overskriften «by og land – hand i hand», så var det naturligvis ikke uten grunn. Analysen viser at rundt 700 personer bor i andre kommuner og pendler inn til Vefsn på jobb. Det gir grunn for at man også i nabokommunene bør glede seg over nye arbeidsplasser i regionsenteret. Trolig vil nye arbeidsplasser i Vefsn også medføre ekstra innbyggere i de nærmeste kommunene også. Det skal også nevnes at der naturligvis ikke bare er folk som pendler inn til Vefsn, rundt 500 av Vefsningene har sin arbeidsplass i en annen kommune.

Ser man på hvor mange som pendler inn og ut, så får man også et bilde på hvorfor det er viktig å bygge bedre samferdselsløsninger. Nye veier gjør det tryggere når man velger bilen, gode flyruter gjør mulig å bo eller jobbe langt unna og pendle inn til Helgeland, så bør vi legge til rette for enda mer bruk av toget. Helgelandspendelen på skinner er noe vi felles må jobbe sammen for å få realisert. Det vil gi oss en bedre hverdag for jobbpendling.

Ved siden av å legge til rette for etableringene, så er vår viktigste jobb å skape et attraktivt samfunn som gjør oss til et foretrukket sted å bosette seg. Det vil være en av våre viktigste oppgaver framover. Noe som også må gjøres i godt samarbeid med fylkeskommune og andre aktører som ønsker en positiv utvikling av både Vefsn og Nordland.

- Rune Krutå
Styreleder i MON KF og varaordfører i Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.