Foto: Nordland Fylkeskommune

"Bransjen går en dyster høst og vinter i møte"

Reiselivet i Nordland møter høsten med permitteringer og oppsigelser

Nordmenn reddet sommeren for noen reiselivsbedrifter i Nordland. Men med fortsatt strenge restriksjoner og et rødt Europakart, går bransjen en dyster høst og vinter i møte. Nå haster det å få på plass en kompensasjonsordning for reiselivet. Mange arbeidsplasser er i spill.  

Optimismen var på vei opp i sommer og reiselivet fikk et pusterom i fellesferien, men så økte smitten. Med nye restriksjoner og et stadig rødere Europakart strømmer kanselleringene inn, konkursfrykten stiger og situasjonen for reiselivet minner om starten på krisen i mars.

Bedrifter må kompenseres for myndighetspålagte restriksjoner

Det er regjeringen som har pålagt reiselivet strenge restriksjoner; De har stengt mesteparten av konferansemarkedet, de har stengt restaurantenes kveldsservering ved å innføre skjenkestopp ved midnatt, de har stengt Europa og de stengte kompensasjonsordningen 31. August. Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres slik at arbeidsplassene kan trygges. Regjeringen har lovet å få på plass en ny ordning som skal støtte opp om levedyktige reiselivsbedrifter, men vi vet ikke når det kommer. Nå er det helt avgjørende at Regjeringen raskt iverksetter en kompensasjonsordning med 80 prosent kompensasjon, og at ordningen får tilbakevirkende kraft fra august.

Høsten ser mørk ut 

SSBs overnattingsstatistikk for juli viser at Nordland hadde en god måned, med en økning i antall overnattinger fra fjorårets sommer. Det er vi glade for, men vi frykter for høsten. Sommeren er på hell, vi nordmenn er tilbake på jobb og Europakartet blir rødere og rødere. Vi kan ikke forvente et storinnrykk av utenlandske turister de neste månedene. Bortfallet av inntekter fra det utenlandske markedet er katastrofalt for regionens reiseliv. Bare i Lofoten og Vesterålen legger de tilreisende igjen 1,4 milliarder kroner (2018). Og det er utenlandske turister som står for flest gjestedøgn (40 prosent – en høyere andel enn i Nord-Norge og landet samlet sett). Videre er kurs og konferansemarkedet nærmest dødt. Det er ingen store kongresser på tapetet og det er få yrkesreisende som bor på hotell. Mange hoteller og møtearrangører opplever avbestillinger fra bedrifter, offentlig sektor og organisasjoner som praktiserer strengere regler enn det som smittevernmyndighetene opererer med. For en næring som står for en samlet verdiskaping på over 4,5 milliarder kroner og som sysselsetter over 8000 personer i Nordland (2019), lover det dårlig for hele regionen.

6 av 10 reiselivsbedrifter i Nordland planlegger ytterligere permitteringer 
Det er mørke utsikter for reiselivet i Nordland, og vi risikerer flere konkurser, tapte arbeidsplasser og livsverk. En fersk undersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv 2. september blant reiselivsbedrifter i Nordland bekrefter dette bildet:

  • 57 prosent av reiselivsbedriftene i Nordland har planer om ytterligere permitteringer. Det er langt over landsgjennomsnittet som ligger på 34 prosent.
  • 28 prosent har planer om oppsigelser som følge av koronaviruset   
  • 35 prosent vurderer det som en reell mulighet for at bedriften vil gå konkurs
  • 6 av 10 har færre bookinger for september sammenlignet med i fjor.

Reiselivet har omstilt seg i rekordfart

Bedriftene har vært lojale til myndighetenes smitteverntiltak og alt det innebærer. Reiselivet har deltatt i dugnaden og tusenvis av reiselivsbedrifter har omstilt seg i rekordfart; de bruker personell på andre måter, de legger til rette for avstand, de retter seg mot nye markeder, de endrer sin forretningsmodell, nedbemanner og noen stenger. Samtidig er det ingen andre bransjer som lider så kraftig på grunn av myndighetenes restriksjoner som reiselivet. Da er det helt urimelig at bransjen og arbeidsplassene må ta regningen alene. Det haster å få på plass en kompensasjonsordning som kan berge bedriftene, og sikre at flest mulig har en jobb å gå til når denne krisen er over.

----------

LES OGSÅ: 


 

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.