Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen svarer i dette innlegget på Christian Torsets (SV) innlegg om Ap og Brexit-avtalen.

"Bør alle land få utøve sin suverenitet og blåse forpliktelsene?"

– Suverenitet i dagens verden, hvor kapital og økonomiske krefter operer på tvers av landegrensene, gjør politikken maktesløs overfor felles utfordringer, hvis hvert land skal tviholde på å gjøre som de selv vil, skriver Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen.

----------

Suverenitet og handelsavtaler

SVs gruppeleder i Nordland, Christian Torset skriver i Vefsn No (7.1.) at avtalen mellom Storbritannia og EU «bekrefter at vi kan gjenvinne vår suverenitet OG få handle fritt med EU». Det er feil. Britenes avtale om null toll og null kvoter gjelder bare hvis britene oppfyller forpliktelsene i avtalen. Og de er mange.

Britene forplikter seg bl a til å opprettholde dagens EU-standarder om arbeidstakerrettigheter, miljø, klima og skatt. Avtalen har detaljerte bestemmelser om statsstøtte-regler. De likner til forveksling de regler EU har om statsstøtte, og som vi kjenner godt fra EØS-avtalen. 

Hvis britene ikke overholder disse bestemmelsene, beskriver avtalen et sanksjonsregime der partene kan innføre toll som mottiltak hvis reglene f eks innen arbeidsliv, miljø og statsstøtte avviker for mye. Det er jo dette som er kjernen i en vurdering av hvor mye handlefrihet britene i realiteten vil ha når de lager sine egne regler.

Formelt sett har britene «tatt suvereniteten tilbake». Men reelt sett, i virkelighetens verden, må de forholde seg til de standarder EU setter om de skal få solgt sine varer i det indre marked tollfritt. Det er den realiteten alle de om lag 50 landene som har handelsavtale med EU også må forholde seg til. Markedsadgang kommer med forpliktelser.

Det overordnede målet for EU har vært å bevare integriteten i det indre marked, de vil ikke tillate at bedrifter i andre land kan oppnå konkurransefordeler i det indre marked gjennom slappere HMS-krav, sosial dumping eller avvik fra EUs standarder. Det bør vi, som et høykostland, være glade for. Det sikrer at heller ikke norsk eksportindustri undergraves av useriøse aktører på det europeiske markedet. 

Når det gjelder tjenester er avtalen meget svak, slik alle tradisjonelle handelsavtaler er. Grunnen er at tjenesteeksport både forutsetter i stor grad felles standarder og en ganske fri bevegelse av personer, for at de skal kunne drive tjenestevirksomhet. Derfor er EØS-avtalen så god for eksport av tjenester, som utgjør om lag 30 prosent av norsk eksport.

Det er rett, som Torset skriver, at britene kunne fått være med i Erasmus om de hadde ønsket, på samme måte som vi selv velger hvilke EU-programmer vi vil delta i. 

Torset setter suvereniteten opp som det aller helligste. Her er han på linje med de erkekonservative brexit-forkjemperne i Storbritannia. Jeg undres over om Torset mener det samme når det gjelder å bekjempe klimatruslene. Bør alle land få utøve sin suverenitet og kunne blåse forpliktelsene de har signert i Paris-avtalen en lang marsj?

[annonse]
Suverenitet i dagens verden, hvor kapital og økonomiske krefter operer på tvers av landegrensene, gjør politikken maktesløs overfor felles utfordringer, hvis hvert land skal tviholde på å gjøre som de selv vil. Noe må vi da ha lært av årene med Donald Trump i det Hvite hus?

For å bruke et bilde som burde være enkelt å forstå: Vi kan insistere på at offside-regelen ikke gjelder for Norge. Men da får vi ikke delta i Europamesterskapet. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.