Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Ble ikke hørt

Skrevet av Roger Marthinsen
05.11.2019 17:19 - OPPDATERT 06.11.2019 06:02

Frp, Høyre, Venstre og KrFs representanter i utdannings- og forskningskomiteen råder Stortinget til å avvise forslaget om å stanse den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet.

Utdannings- og forskningskomiteen har i dag avgitt innstilling i saken der SVs stortingsrepresentanter Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski, ba Stortinget vedta i instruere regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet.

Forslaget fikk ikke flertall. Komiteens tilråding, fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, er "Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn – vedtas ikke."

Komiteen avholdt åpen høring i saken den 30. september. 

Utdannings- og forskningskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjort det klart at de vil sikre fortsatt lærerutdanning på Helgeland og Nesna, og fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet også følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.»

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, som har flertall i komitéen, avviser forslagene og tilråder altså at Stortinget avviser forslagene fra Ap, SV og Sp.

Lillian Mehus i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland sier at man er skuffet over utfallet.

– Vi er skuffet over at politikerne ikke tar ansvar for at det skal være kvalifiserte lærere og sykepleiere i hele landet, og at vi alle skal ha god tilgang på høyere utdanning. Vi krever at det fortsatt skal utdannes lærere, barnehagelærere og sykepleiere på Campus Nesna og i Sandnessjøen. Det solide fagmiljøet vi har her må bevares! Helgeland trenger det. En region med høy verdiskapning og 80.000 innbyggere må ikke få svekket tilgangen på grunnleggende tilbud som kvalifiserte lærere og helsepersonell, sier Mehus i en pressemelding.

– De alternative planene Nord universitet har er ikke bra nok, og tilbudet på Helgeland vil bli kraftig svekket. Fagmiljøet skal til Bodø og det skal også all undervisning i spesialrom. Det vil si at over halvparten av grunnskolelærerutdanningen vil foregå i Bodø. Det er altså ikke reelt sett snakk om lærerutdanning på Helgeland. Her vil vi stå igjen med smuler, og det aksepterer vi ikke! Løftebruddene fra Nord universitet har svekket universitetets troverdighet i hele regionen, sier Mehus.

Her kan du lese hele innstillingen fra utdannings- og forskningskomitéen.

Under kan du lese hele pressemeldingen fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland:

"Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har vært spente på dagens innstilling i utdanningskomiteen. Vi er skuffet over at politikerne ikke tar ansvar for at det skal være kvalifiserte lærere og sykepleiere i hele landet, og at vi alle skal ha god tilgang på høyere utdanning. 
 
Vi krever at det fortsatt skal utdannes lærere, barnehagelærere og sykepleiere på Campus Nesna og i Sandnessjøen. Det solide fagmiljøet vi har her må bevares! Helgeland trenger det. En region med høy verdiskapning og 80.000 innbyggere må ikke få svekket tilgangen på grunnleggende tilbud som kvalifiserte lærere og helsepersonell.  
 
Campus Nesna har hatt den største veksten i antall søkere og har blant landets mest fornøyde studenter. Dette er fordi Nesna har en lang tradisjon og kultur for høyere utdanning, det er tilpasset og skreddersydd for å utdanne helgelendinger. Det er i tillegg topp moderne bygg med alle fasiliteter og spesialrom lærerutdanningen trenger. De alternative planene Nord universitet har er ikke bra nok, og tilbudet på Helgeland vil bli kraftig svekket. Fagmiljøet skal til Bodø og det skal også all undervisning i spesialrom. Det vil si at over halvparten av grunnskolelærerutdanningen vil foregå i Bodø. Det er altså ikke reelt sett snakk om lærerutdanning på Helgeland. Her vil vi stå igjen med smuler, og det aksepterer vi ikke! Løftebruddene fra Nord universitet har svekket universitetets troverdighet i hele regionen.
 
Grøvan (KRF) mener Nord universitet ivaretar det regionale ansvaret for å utdanne lærere og sykepleiere til Helgelandskysten, det mener vi er grundig dokumentert at de ikke gjør.
 
Nesna og Helgeland kan ikke være et offer for strukturendringene før debatten er tatt. Dette er en nasjonal sak, og det som skjer på Helgeland nå vil sette presedens for høyere utdanning i resten av landet.
 
Det er viktig for oss at fusjonsplattformen blir oppfylt. Politikerne må ikke finne seg i avtalebrudd og villedende informasjon. Endringene som planlegges vil svekke en hel region. Vi trenger styrking og videreutvikling ikke rasering.
 
Vi vil takke alle politikerne og partiene som har vert med å løfte fram saken, og takk til de i utdanningskomiteen som har vært med på å stille kritiske spørsmål. Vi er glade for at flere partier jobber med å ta saken opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, der mener vi saken hører hjemme.
 
Vi vil også minne om at 70 prosent av Nordlands befolkning mener at vedtaket til Nord Universitet er feil. Et samlet regionråd og et enstemmig fylkesting mener at Nesna og Sandnessjøen må bestå. Nå må de sentrale politikerne lytte til folket og politikerne i regionen. Dette er viktig ikke minst for tilliten til det norske demokrati og statlig virksomhet. Utdanningsinstitusjonen som er bygd opp over hundre år, kan alt for fort rives ned. Dette eksperimentet har vi ikke råd til, vi må ha en god løsning nå!
 
Vi i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland er enige i at vedtaket om nedleggelse av studietilbudene på Nesna og i Sandnessjøen var feil, og vi erfarer stadig tydeligere at Nord universitet ikke bare mangler vilje til å satse på Helgeland, men også evne. Vi har i den siste tiden sett flere eksempler på at departementet bryter inn i universitetsstyrers autonomi, noe det også er hjemmel for i både UH-lova og strukturreformen. Et universitet som hverken vil eller kan ta vare på sitt samfunnsoppdrag er ikke ønsket som aktør for høyere utdanning på Helgeland. Om Nord universitet ikke skal avkreves å følge det samfunnsoppdraget de er gitt, så må dette åpne for at andre aktører må få komme inn og overta samfunnsoppdraget.
 
Vi håper at de som mener at dette er feil og at avtaler ikke skal brytes, at store strukturendringer trenger konsekvensutredning og at vi må ha like muligheter i hele Norge, tør å stemme for det, også i regjeringspartiene. Vi ber hele stortinget stemme for at Helgeland skal få tilgang på kvalifiserte lærere og sykepleiere gjennom lærerutdanning på Campus Nesna og Sykepleierutdanning i Sandnessjøen.
 
Vi kjemper kampen videre!

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland ved sstyremedlem Lillian Mehus"

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.