Vefsn kommune er rangeres som fylkets 10. beste på kommunikasjon og informasjon.

Vefsn er den 10. beste kommunen i Nordland

Mens nabo Grane er rangert som nummer 43 av 44 i stor kommune-test.


Vefsn kommune er 10. beste kommune i Nordland og nummer 169 i landet, i Forbrukerrådets test av hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet, på til sammen nesten 30.000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider. 

Forbrukerrådets resultater viser at ​Vefsn scorer veldig bra på kommunehelse med 95 av 100 poeng. Det er fem prosentpoeng bedre enn Rana kommune som topper lista for Nordland. 

Innen barn og skole scorer Vefsn relativt lavt med 46 av 100 poeng, mens innen tekniske tjenester er poengsummen 78 av 100. Innen pleie og omsorg oppnår Vefsn også lav score med 24 av 100 poeng. Innen informasjonstjenester er poengsummen 40 av 100.

Vefsn oppnår en samlet score på 54,5 av 100 poeng, godt over fylkessnittet på 44,7 og landssnittet på 51. Til sammenligning oppnår Rana kommune en samlet score på 67,5 poeng.

Nesset topper landsoversikten med 77,6 poeng. 

Forbrukerrådets test forteller altså hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud – og er ikke en test av kvaliteten på den faktiske tjenesten.

For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har Forbrukerrådets testmedarbeidere stilt spørsmål som om de var privatpersoner og søkt informasjon om skolefritidsordningen, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp. Svarene ble vurdert etter hurtighet og relevans.

Samtlige 422 kommuner i Norge er testet ved at det er sendt tre separate e-poster, ringt to telefonsamtaler til hver kommune samt kommunes nettside er gjennomgått med mobil og stasjonær datamaskin, der man har lett etter 24 forskjellige informasjonselement.

Testen er utført i periode oktober 2018 til januar 2019.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.