Asle Thomassen Lyngøy og Lurøy Frp ber egen stortingsgruppe snu om sykehusstruktur, og gå inn for at også Nord-Helgeland skal ha sykehus.

Ber Frp revurdere sitt sykehus-standpunkt

Skrevet av Roger Marthinsen
22.01.2020 10:39

Lurøy Frp vil ha to sykehus på Helgeland: – Det er vår klare oppfatning at geografien og demografien på Helgeland krever to sykehus, ett i Sandnessjøen og ett i Mo i Rana.

Det er i en pressemelding sendt ut fra Lurøy Frp i formiddag, at lokallaget gjør klart at man ønsker to sykehus på Helgeland. Og det mener man at Frps stortingsgruppe – som har vært klare på at Helgeland bare skal ha ett sykehus, plassert sør for Korgfjellet – også bør gå inn for.

– I forbindelse med pressemeldingen som Åshild Bruun Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp, og Jan Steinar Engeli Johansen, sykehuspolitisk talsperson i FrP sendte ut 20.01.20, ønsker Lurøy FrP å løfte vårt syn vedrørende ny sykehusstruktur på Helgeland, samt be partiet sentralt revurdere sin tilnærming i denne saken, sier lokallagsleder Asle Thomassen Lyngøy, og utdyper:

– Lurøy Frp ønsker i utgangspunktet to likeverdige sykehus, men vi mener modellen som er foreslått med ett sykehus med to avdelinger vil ivareta befolkningen i Lurøy og befolkningen på Helgeland for øvrig på en god måte. Utformingen av Nordland fylke er unik og utfordrende på landsbasis, og dette gjenspeiles på hele Helgeland og også i Lurøy. Det er vår klare oppfatning at geografien og demografien på Helgeland krever to sykehus, ett i Sandnessjøen, med 3-5 minutters kjøreavstand fra kai, og ett i Mo i Rana, sier Lyngøy og Lurøy Frp.

– Det er mange som allerede nå har lang reisevei for å komme seg til de sykehus vi har i dag. Skulle man lande på en løsning med kun ett sykehus, vil dette medføre reise for mange flere, samt at utkantene vil få en lengre reise enn dagens situasjon, og man vil få problemer med å kunne rekke frem innen «den gyldne timen». Samt at det kommunikasjonsmessig vil være svært utfordrende med bare ett sykehus, både med tanke på hvordan samferdsel er bygget opp i Nordland, og med tanke på økonomi omkring transport av pasienter til og fra sykehus, sier Lyngøy i pressemeldingen.

Da sykehussaken var oppe på fylkestinget, var Nordland Frps representanter svært tydelige på at man går inn for ett sykehus, og at Nord-Helgeland definitivt ikke skal ha sykehus. Lurøy Frp reagerer på dette og understreker at det på ingen måte er et enstemmig Nordland Frp som står bak dette. Dette bet man nå sin egen stortingsgruppe om å være oppmerksomme på.

– Vi vil med dette presisere at det vedtak som er gjort av Nordland FrP ikke er enstemmig, og representerer på langt nær meningen til folket på Helgeland. Vi ønsker å anmode stortingsgruppen på det sterkeste om ikke å la det skape et grunnlag for omkamp, dersom regjeringen går inn for den todelte modellen, sier   Lurøy Frps Asle Thomassen Lyngøy. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.