Mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen.

Bekymret for elevenes psykiske helse under streiken

Mobbeombud Lasse Knutsen sier at han mottar flere meldinger fra foreldre til barn som sier at det nå er veldig vanskelig. Stadig flere foreldre tar kontakt på vegne av sitt eget barn og der de forteller om de utfordringer som streiken medfører, skriver Nordland Fylkeskommune.


Mobbeombudet er bekymret for elevene som har vært igjennom en pandemi og som nå har fått en dårlig start på et nytt skoleår. For de mest sårbare elevene som allerede sliter med større overganger er dette veldig uheldig. Det er med på å påvirke den psykiske helse for disse elevene.

– For mange av de mest sårbare elevene så er strukturen i skolen helt avgjørende for at de skal fungere bra i hverdagen, sier Mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen.

– Jeg tar ikke parti med noen av partene i streiken, men jeg sier klart og tydelig ifra når det går ut over barn og unge sin skolehverdag og retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, sier Knutsen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.