Banker i bordet med ansettelser på hele Helgeland

Skrevet av Roger Marthinsen
21.02.2020 10:18 - OPPDATERT 22.02.2020 07:02

Helgeland Sparebank har ansatt fem personer på fire forskjellige steder.

– Lokalbanken har ansatt mange nye drivkrefter over hele Helgeland, melder Helgeland Sparebank. 

Her er de fem nyansatte.

Kristin Olsen Gullesen (31)

Tilsatt som ungdomsøkonom i Helgeland Sparebank. Kontorsted Mo i Rana, men med hele Helgeland som sitt arbeidsområde.

Gullesen skal nå ungdom på Helgeland gjennom engasjerende konsepter, der forståelse for og forholdet til egen økonomi er tema. Hun skal ut i skolene og snakke med 9. klassingene og 2. trinnet på videregående skole.

Gullesen har fagbrev i salgsfaget og en bachelor i samfunnsvitenskap fra NORD Universitet. Hun kommer fra lederstilling i Hennes & Mauritz. 

----------

Kristian Varem er ansatt privatrådgiver hos Helgeland Sparebank Mosjøen.

Kristian Varem (24)

Tilsatt som privatrådgiver ved Helgeland Sparebank sitt kontor i Mosjøen.

– Han skal skape gode opplevelser for våre privatkunder gjennom god rådgivning, godt kredittarbeid og breddesalg, uttaler banken.

Varem har en fersk bachelor i økonomi og administrasjon, med spesialisering i økonomistyring og investeringsanalyse, fra BI.

----------

Lotte Christine Nygård-Forsmo  er ny privatrådgiver hos Helgeland Sparebank i Mosjøen.

Lotte Christine Nygård-Forsmo (37)

Tilsatt som privatrådgiver ved Helgeland Sparebank sitt kontor i Mosjøen. Nygård-Forsmo skal inn i ei nyopprettet stilling i bankens kundemottak, der service, god behovsdekning og rådgivning blir hovedoppgavene.

Lotte Christine Nygård-Forsmo har en bachelor i reiselivsledelse fra BI. I tillegg har hun lang fartstid som driver av Laksforsen Turist-Cafè og Vefsna Lodge. Hun er også aktiv i ulike reiselivsorganisasjoner. 

----------

 

Sølvi Johansen er ny privatrådgiver hos Helgeland Sparebank Sandnessjøen.

Sølvi Johansen (33)

Tilsatt som privatrådgiver ved Helgeland Sparebank sitt kontor i Sandnessjøen.

– Hun skal skape gode opplevelser for våre privatkunder gjennom god rådgivning, godt kredittarbeid og breddesalg, melder banken.

Sølvi Johansen har en bachelor i sosialt arbeid fra Høgskolen i Bodø. Johansen har i tillegg lang fartstid i ulike stillinger som terapeut og konsulent, i kommunen og Bufetat. 

----------

Linn Anette Nilsen er ansatt bedriftsrådgiver hos Helgeland Sparebank i Brønnøysund.

Linn Anette Nilsen (34)

Tilsatt som bedriftsrådgiver med særlig ansvar for landbruksområdet, ved Helgeland Sparebank sitt kontor i Brønnøysund.

– Hun skal skape gode opplevelser for våre landbrukskunder gjennom god rådgivning, godt kredittarbeid og breddesalg, oppluser Helgeland Sparebank.

Linn Anette Nilsen har en bachelor i næringsmiddelteknologi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og en bachelor i økonomi fra BI. Hun kommer fra stilling som finansiell rådgiver i Sparebank1 Nord-Norge.