"Ap sikrer folk og bedrifter"

Ap fikk denne uken gjennom flere koronatiltak sammen med SP, SV og FRP. Dette er viktige tiltak som vil hjelpe folk som har mistet jobben eller er permitterte, samt studenter og bedrifter som kjemper for å overleve. Blant de viktigste punktene er utvidelse av permitteringsordningen, utvidet kompensasjonsordning, arbeidsrettede tiltak og kompetanseutvikling for ledige og permitterte.

Regjeringen har bidratt til unødvendig usikkerhet og uforutsigbarhet for både arbeidsfolk og bedrifter. Høyreregjeringen har åpenbart ikke innsett alvoret i krisen mange bedrifter står oppe i. Mange flere arbeidsplasser og bedrifter står i fare for å gå tapt. Når inntektsgrunnlaget forsvinner på grunn av strenge smitteverntiltak, må det igangsettes tilstrekkelige økonomiske tiltak fra staten samtidig. Tiltakene må være rettferdige, og må vare så lenge krisen varer. Regjeringens uforutsigbare linje skaper dessverre stor usikkerhet i en tid der usikkerheten er stor allerede. 

Enigheten med forlikspartene i Stortinget sikrer folks inntekt, skal hindre at arbeidsplasser forsvinner, og at økonomien raskt kan komme i gang igjen etter pandemien. I tiltakene rettet mot arbeidslivet fikk vi gjennomslag for forlengelse av den høyere dagpengesatsen for lave inntekter, forlengelse av maksimal dagpengeperiode til 1. oktober, og en milliardsatsing på tiltak for å få arbeidsledige og permitterte tilbake i arbeid. 

For bedriftene har vi fått gjennomslag for å utvide og styrke kompensasjonsordningene. Tiltakene skal komme alle typer bedrifter til gode, med særlige ordninger for bedrifter som har falt mellom to stoler i tidligere kompensasjonspakker. Disse ordningene vil sørge for å skape stabilitet og forutsigbarhet for bedriftene, sikre arbeidsplasser og at man beholder kompetanse som er bygd opp over år. 

Arbeiderpartiet vil fortsette å fremme forslag som sikrer at arbeidsplasser og bedrifter kommer seg gjennom krisen og kan være med på verdiskapingen også etter pandemien.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.