Anslår å ha passert 50 mill. i korona-tap

Skrevet av Roger Marthinsen
30.04.2020 09:25 - OPPDATERT 30.04.2020 13:01

– Korona koster for folk og næringsliv, også for Helgeland Sparebank, men med god kapitaltilgang og kompetanse, skal vi være en drivkraft gjennom og etter krisen, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Helgeland Sparebanks kvartalsresultat for 1. kvartal viser et resultat før skatt på på 40 mill. kroner. Dette er under halvparten av resultatet for 1. kvartal 2019. Hovedårsaken til resultatnedgangen er korona-krisa. Banken anslår at over 50 mill. kroner er beregnede koronaeffekter i form av generelle nedskrivninger på både utlån, likviditetsportefølje og aksjeposter.

– Resultatet pr 1. kvartal er sterkt påvirket av usikkerheten rundt de økonomiske effektene koronastengningen av samfunnet har på lengre sikt. Ser vi bort fra dette beløpet er resultatet fra basisdriften på samme nivå som i 2019, sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank Hanne Nordgaard.  

Banken tar den økonomiske usikkerheten inn i regnskapene sine ved å estimere høyere forventede tap på utlånene og reduserte verdier på både likviditetsplasseringer og aksjer som banken eier i ulike selskaper.

Effektene av koronastengningen på Helgeland ser så langt ut til å være mer moderate, enn for landet for øvrig. Arbeidsledigheten er lavere og andel kunder som har søkt avdragsfrihet, likviditetslån og lån gjennom den statlige lånegarantiordningen er lavere enn andre steder i Norge. 

En spørreundersøkelse utført for Helgelands Sparebank av Polarfakta, viser at ca 60 prosent av bankens bedriftskunder tror omsetningen for 2020 vil være på samme nivå eller høyere enn 2019 – også etter koronatiltakene.

– Helgeland Sparebank har annonsert nye strategiske samarbeidspartnere i SpareBank 1-alliansen som skal sikre en god, og framtidsrettet lokalbank på Helgeland med lokalt eierskap og verdiskaping og samfunnsutbytte lokalt. Selv om koronakrisen ikke kom som bestilt på oss heller, er vår visjon, også i krisetid å være drivkraft for de som trenger det mest og som driver Helgeland framover, sier Nordgaard.

Tallene som banken har lagt frem for 1. kvartal viser at nesten 90 prosent av de 18 milliardene i innskudd kommer fra helgelendinger bosatt i regionen. 83 prosent av bankens utlån på 27,7 milliarder kroner, er til personer eller virksomheter med adresse på Helgeland.

– Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbank på Helgeland er sterk. Vi er til for helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

---------

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.