Anette Amalie Åbodsvik Bang, Ungdomskandidat Nordland Senterungdom. Foto: Eirill DeLonge
DEBATT

–⁠ En ungdomsfiskeordning som har kommet for å bli!

I år har det vært mye oppmerksomhet rundt ungdomsfiskeordningen, som har vært en stor suksess med økt deltakelse.


Regjeringen lanserte i vår at de ville utvide ungdomsfiskeordningen til å gjelde hele sommerferien, i tillegg til at de innførte støtteordningen til kommuner som ville bli med i ordningen.

Ungdomsfiskeordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i
sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner. Ordningen gjelder for
hele landet i perioden fra 13. juni og til og med 19. august 2022, og omfatter alle
fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.

Resultatet av den økte støtten har vi sett i media gjennom hele sommeren. Det har
vært enorme søkertall og oppmerksomhet, og blant annet i Nordland har vi sett en
stor økning av påmeldte ungdommer. I år var det ifølge fiskeridirektoratet 83
påmeldte deltakere, som gir en økning på 25 fra 2021, da det var 58 påmeldte.
Dette viser at styrkingen av ordning fra Senterparti-regjeringen i har funket, og at
interessen for ungdomsfiskeordningen har økt.

Det er viktig å ha gode prøveordningen som dette for ungdom, slik at de kan
utforske fremtidsrettede næringer, som fiskeriyrket. Og dette er akkurat målet med
ungdomsfiskeordningen, nemlig å gi ungdommen en vei inn i fiskerinæringen.

Derfor er det svært viktig at Senterparti- og Ap-regjeringen fortsetter med denne
satsingen på ungdom og fiskerinæringen. Resultatet fra årets styrking av
ungdomsfiskeordning viser i hvert fall at dette er noe ungdommen ønsker å ta del i.
Ungdomsfiskeordningen er kommet for å bli, og nå er det viktig at vi politisk både
videreutvikler og styrker denne ordningen.

 

- Anette Amalie Åbodsvik Bang
Ungdomskandidat Nordland Senterungdom

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.