Nyland og Offersøy røk ut av tomtekampen allerede i første grovsiling. Nå anbefaler Sweco at man setter strek også over alternativene i Leirfjord og Tovåsen. Illustrasjon: Helgelandssykehuset

Anbefaler hovedsykehus i Sandnessjøen

Skrevet av Roger Marthinsen
16.04.2021 20:01

Fem tomter i Sandnessjøen pekes ut som de best egnede for et framtidig hovedsykehus på Helgeland.

Planfaglig rådgiver fort Nye Helgelandssykehuset, Sweco AS, ferdigstiller nå en tomtesilingsrapport som etter plan skal sendes ut på innspillsrunde i slutten av april. Her peker Sweco på fem tomter i Sandnessjøen som de best egnede for framtidig hovedsykehus på Helgeland.

Swecos rapport vil være klar og offentlig tilgjengelig tirsdag 20. april, men konklusjonen er altså allerede kjent. Fem tomter i Sandnessjøen skiller seg ut med høyest måloppnåelse: 

Dagens sykehustomt, Rishatten, Kvernåsen og to tomter på Horvnes. Av de fem tomtene som anbefales er det dagens sykehustomt og tomta på Rishatten har høyest måloppnåelse. 

Det har vært knyttet stor oppmerksomhet spesielt rundt tomtene i Tovåsen. Alle tomtene her får lav eller middels måloppnåelse på kriterier innen sikkerhet og beredskap, rekruttering i et lengre tidsperspektiv, nærhet til andre samarbeidspartnere, teknisk infrastruktur og klimafotavtrykk. 

Når det gjelder akuttransport skårer tomtene i Tovåsen lavere når det kommer til ambulanse- og redningshelikopter, og avstanden til Stokka flyplass. 

Rapporten skal legges fram for styret i Helgelandssykehuset til styremøtet den 26. april, og for styret i Helse Nord til styremøtet den 28. april.  

– Sweco leverer en rapport og en konklusjon fundert i faglige begrunnelser. Jeg vil understreke at vi nå har er en ny utredning med en anbefaling. Beslutningen om hvordan saken skal tas videre ligger hos styrene, sier prosjektdirektør Torbjørn Aas i en artikkel på Helgelandssykehusets nettside.  

Rapporten skal etter styrebehandlingen sendes ut på en innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune og sektormyndigheter, der det blir bedt om innspill på de faglige spørsmålene som er vurdert i rapporten. 

Alle tomtene er omtalt i rapporten, også tomtene som ikke er rangert blant de fem anbefalte. Når disse innspillene foreligger og er bearbeidet, vil styrene få saken til ny behandling i juni. Da skal styrene beslutte hvilke to-tre som skal utredes videre. 

[annonse]
– Det betyr at Helgelandssykehuset og Sykehusbygg skal bruke perioden fra høsten 2021 til høsten 2022 på å vurdere hvilken av disse tomtene som best egner seg for det konseptet vi til slutt ender opp med – et konsept som vi nå er i ferd med å forme gjennom arbeidet som gjøres med faglig strategisk utviklingsplan og oppdatering av økonomisk bæreevne. Høsten 2022 blir det avgjort hvilken tomt som best svarer ut behovene til det nye hovedsykehuset på Helgeland, sier Aas.  

Torsdag 15. april ble det gjennomført flere informasjonsmøter med ledergruppa, lederlinja og FTV i Helgelandssykehuset i forbindelse med at konklusjonen i rapporten ble kjent. Spesielt ansatte og omgivelsene i Mosjøen har uttrykt interesse og forventninger til tomteprosessen. 

–  Uavhengig av styrenes behandling av rapporten er det viktig å starte gode prosesser rundt interimfasen og vedtakspunktet som sier noe om utredningen som skal gjøres rundt et poliklinisk tilbud i Mosjøen. Ivaretakelse av ansatte og fagkompetansen i Helgelandssykehuset er helt sentralt, sier Aas. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.