– Alle unger skal få være med

LESERBREV: Alle unger skal ha rett til å være med på helt vanlige aktiviteter på fritiden. De skal ha mulighet til å dra på ferie og vite at familien har råd til alle de helt vanlige tingene en familie i Norge trenger. Torsdag kom de nye tallene om barn i lavinntektsfamilier fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Nok en gang blir det presentert tall som viser at stadig flere barn bor i fattige familier, fordi regjeringen ikke er villig til å prioritere det som må til.  

Ifølge tallene fra Bufdir er det sånn at 153 unger i vår kommune vokser opp i en familie som er fattig, over 105 000 unger i hele landet er i en familie med såkalt vedvarende lavinntekt. 

Det er mange organisasjoner som gjør en fantastisk jobb med å gi ferie til familier med dårlig råd, men de samme organisasjonene må også avvise mange. Det viser hvor enorme behovene er. Vi vet at mange flere barnefamilier trenger sosialhjelp, og at det til og med er sånn at mange som har jobb trenger sosialhjelp. I Norge øker fattigdommen dramatisk, mens de fleste partiene bare ser på.

At foreldre har en trygg jobb å gå til, med en skikkelig inntekt er det aller viktigste for å hindre fattigdom. Likevel er ikke det nok. Selv blant folk med full jobb er det mange som sliter med å betale regningene og være med på vanlige ting i hverdagen.

En av de aller viktigste tingene vi kan gjøre for at flere unger skal slippe å vokse opp i fattigdom er å øke barnetrygden. Det gir alle familier bedre råd, og er spesielt viktig for familier som har lite. Derfor har SV foreslått økninger i barnetrygden for alle, og ekstra økninger for store familier og familier med bare en forsørger. 

Men også lokalt har vi et ansvar. Derfor foreslo SV i Vefsn nylig at vi skal holde barnetrygden utenfor når sosialhjelp beregnes, forslaget ble dessverre nedstemt i kommunestyret. Også barn som lever i familier som trenger sosialhjelp skal få beholde barnetrygden sin. Vi gir oss ikke og kommer til å foreslå dette på nytt i neste kommunestyreperiode. 

Ungene i familier som er fattige trenger at vi alle står opp for dem. Det er på tide med en skikkelig nasjonal dugnad mot fattigdom, den jobben begynner i vår kommune.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.