Elin Pettersen og Hanne Marthe Drevvatns støtteakjson for ett stort sykehus i Mosjøen og omegn samlet hele Mosjøen. Her taler ordfører i Grane Ellen Schjølberg. Foto: Kristian Rødvand

"All logikk ut fra det medisinske, økonomiske og pasienthensyn tilsier at konklusjonen skal bli ett sykehus sentralt på Helgeland, sør for Korgfjellet."

Skrevet av Ellen Schjølberg
14.12.2019 12:10

DEBATT: HELGELANDSSYKEHUSET  2025

Det var en stor skuffelse da direktøren la frem sitt forslag til sykehusstruktur på Helgeland den 11.12.19.

Forslaget var så uklar på vesentlige punkt at det er stor usikkerhet rundt hva forslaget innebærer. Ulne forslag gir stort spillerom for videre tautrekking, spekulasjoner og usikkerhet. En tydelig direktør var det på ingen måte. Viktige punkt som burde ha vært avklart i denne fasen, overlates gjennom direktørens forslag, til Helgelandsykehuset.  Han sa han hadde tvilt seg frem til innstillingen. Det skjønner jeg godt. Innstillingen er meget unnvikende. Nå er det et håp om at styret gjør en klarere, og mer logisk vurdering gjennom sin styrebehandling og at de gjøre et tydelig og godt vedtak.

Det meste er sagt i denne saken, fra alle ståsted. Debattnivået har spisset seg noe til den seneste tid. Her er det om å gjøre å vise at man er størst og at man dermed kan kreve å få sin vilje.

Ti av de tolv kommunene som har stått sammen om å ønske seg et felles sykehus, sentralt plassert på Helgeland, er rene distriktskommuner. Vi må alle kjøre et stykke til et sykehus, som mange har påpekt. Noen har lang veg, sammenlignet med mange andre i landet vårt. Vi synes vi har like stort menneskeverd selv om vi bor langt fra hverandre og har samme krav til et godt helsetilbud. Risikoutsatte arbeidsplasser befinner seg ut over hele Helgeland, både i industribedrifter, i landbruket og på havet. Verdiskapingen bidrar til den spredte bosetningen.

Det er et faktum at Rana kommune befinner seg i ytterkant av regionen. Det er et faktum at et sykehus beliggende sør for Korgfjellet i aksen mellom Sandnessjøen og omegn, og Mosjøen og omegn, gir de fleste innbyggere på Helgeland, best tilgjengelighet.

Det er et faktum at fødselstall går ned og at bruk av avansert medisinsk utstyr, krav til kompetanse og spesialisering, øker. Befolkningens forventning om å bli ivaretatt ved akutt, eller kronisk sykdom, øker. Dersom man sprer ressurser på to lokaliteter så blir det mindre ressurser og fagmiljø på hvert sted. Også helsepersonell ønsker seg et liv utenfor jobb med akseptabel vaktbelastning og dette vil være bedre ved ett sykehus.

Det har kommet frem underveis i prosessen at ledelsen i Helgelandssykehuset nok ikke oppfattes helt balansert mellom dagens tre sykehus. Det har kommet frem at ledelse som sitter på et sted blir preget av, nettopp det. Det har også kommet frem at det ikke er lettere å rekruttere leger til Rana enn de øvrige regionsentra, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten.

All logikk ut fra det medisinske, økonomiske og pasienthensyn tilsier at konklusjonen skal bli ett sykehus sentralt på Helgeland, sør for Korgfjellet. Et fremtidsrettet valg tilsier en lokasjon og ikke flere. En videre tautrekking vil gå ut over det medisinske fokuset og hensynet til pasientene. Garantert. Å si at du skal ha ett sykehus, men to lokasjoner og at dette skal fungere som ett samlet fagmiljø med helhetlig og balansert ledelse er vanskelig å se for seg. Et slikt resultat er basert på tillit, og at man må være tilliten verdig.

[annonse]
 Det må skje et under hvis to sykehus skal fungere som ett. Jeg tror ikke på det.  Jeg tror heller ikke at det skal bli en langsiktig bærekraftig løsning. Kanskje bare et steg på vegen mot ett sykehus i Rana, i ytterkanten av Helgeland. Erfaringen med hvordan Ranas fremste politikere fremstår og jobber i denne saken, og i andre sammenhenger gir oss ikke grunn til å tro på det. Rana kommune må berømmes for å jobbe godt for egen sak. Å tro at andres sak vektlegges i særlig grad har jeg  vanskelig for å tro, dessverre.

Jeg har håpet at sykehusprosessen skulle være en faglig forsvarlig og ryddig prosess. At hovedsaken skulle være å etablere det beste faglige tilbudet til befolkningen på hele Helgeland. Håpet var at  vedtak skulle fattes på bakgrunn av faglige argumenter, og ikke med bakgrunn i press og trusler. At pengebruken i prosessen var verdt det. Nå er jeg sterkt i tvil.

12 kommuner har stått sammen om et standpunkt, ett sykehus sentralt på Helgeland, sør for Korgfjellet.  Dette mener vi vil utgjøre det beste og mest fremtidsrettet tilbudet til befolkningen på Helgeland. Hvis ett sykehus, sentralt plassert på Helgeland blir vedtatt til slutt, så er jeg trygg på at nødvendig brikker faller på plass i ettertid. Utdanningstilbud, transport til og fra, nødvendige boliger osv. Rekruttering må det jobbes med kontinuerlig, uansett.

Vi 12 kommunene jobber videre for ett sykehus, sentralt plassert på Helgeland. Måtte det beste sykehusalternativet for de fleste på Helgeland, vinne frem. Deretter kan vi komme oss videre med bygging av hele Helgeland.

 

Ellen Schjølberg

Ordfører i Grane

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.