Foto: Kristian Rødvand
Debatt

"Aksjonen i private barnehager handler ikke om barna"

Historiens første lockout av barnehagebarn ble gjennomført av 24. november av Private barnehagers landsforbund (PBL).


Den var drevet fram av de store barnehagekjedene for å sikre fortsatt fri flyt av folks skattepenger inn på kontoen. I 2010 gjennomførte de en lignende aksjon for å hindre den rødgrønne regjeringa i å begrense utbyttet. Da tvang de regjeringa i kne. Det vil de ikke klare nå. Både den avgåtte Solberg-regjeringa og den nye regjeringa vil stramme inn.

Saken dreier seg om pensjonstilskuddet til private barnehager. Fra i stor grad å bestå av små enkeltstående barnehager, er det i dag også en rekke større barnehagekjeder og konsern. Flere rapporter har pekt på at regelverket ikke er tilpasset dagens situasjon. Solberg-regjeringa satte derfor ned et utvalg ledet av statsforvalter Knut Storberget for å gjennomgå finansieringen av barnehagene. Utvalget bestod av representanter fra Virke, KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, og PBL. Alle, bortsett fra PBL, støttet flertallsinnstillingen. Av rapporten framgår det at PBL tviholder på ordninger som favoriserer de store kjedene.

I Solberg-regjeringas forslag til statsbudsjett oppgis det at ca. 90 prosent av private barnehager får mer i pensjonstilskudd enn de bruker på pensjon. Bare i 2017 brukte de totalt en milliard mindre på pensjon enn de fikk i tilskudd. Den nåværende ordningen har vist seg å være lite treffsikker ettersom det er store forskjeller mellom ulike private barnehager. Noen har høyere utgifter, men mange har også langt mindre utgifter enn det de får i tilskudd. Det er kjedene som har tjent mest på ordningen, fordi de jevnt over har de laveste pensjonsutgiftene.

Solberg-regjeringa foreslo å redusere tilskuddet fra 13 til 11 prosent. De enkeltstående barnehagene som ikke har et konsern i ryggen, får to år på å omstille seg. Det foreslås videre å utvide dagens søknadsordning for barnehager med høye pensjonsutgifter. De som inngikk pensjonsavtale før 1. januar 2019 har krav på å få dekt pensjonsutgiftene etter søknad. Den nye regjeringa viderefører dette, og reduserer pensjonstilskuddet litt mer. Ingen ansatte vil få lavere pensjon når pensjonstilskuddet reduseres. 

En del påstår at kuttet i pensjonstilskudd vil kunne få konsekvenser for driften av de små og enkeltstående barnehagene fordi de er underfinansiert på andre områder. For å unngå dette vil Rødt jobbe for helhetlige endringer i finansieringen innen endringene også påvirker små barnehager, nettopp for å unngå at regelendringene slår feil ut. 

PBL hevder at mange barnehager vil tape store summer på dette. Det de ikke sier er at flere av disse barnehagene har de siste årene overført store beløp til konsernet de er en del av. Gjennom aksjonen skyver de store kjedene de små, enkeltstående barnehagene og barna foran seg for å sikre profitten til sine eiere.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

**

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.