Eirik Høgseth, Bertil Jakobsen, Bjørnis og Tony René Johansen i Vefsn Brann og Redning ser frem til å ta i mot publikum på lørdag. Foto: Kjersti Krutnes

Åpner portene til brannstasjonen for alle

Skrevet av Redaksjonen
18.09.2019 17:00 - OPPDATERT 18.09.2019 19:31

Hva gjør du og din familie om det begynner å brenne? Å skape bevissthet rundt dette er en viktig grunn til at brannstasjonene arrangerer åpen dag i helga.

350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store lørdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke Mosjøen Brannstasjon. Nye tall viser at høsttradisjonen «Åpen brannstasjon» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:

  • Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig
  • Kun én av åtte barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme
  • Én av fire har avtalt møteplass
Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i anledning årets brannvernuke.

Selv om fire av fem barnefamilier har tenkt gjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det i stor grad løse tanker. Bare litt over halvparten har snakket litt løst om det. Kun én av fire barnefamilier har avtalt møteplass i tilfelle brann og så få som én av åtte har hatt brannøvelse hjemme.

– Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Tommy Johnsen, leder beredskap Vefsn Brann og Redning.

– Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har tenkt gjennom hva de gjør om det begynner å brenne om natten. Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre. Det er bare ved å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Et synlig og lett tilgjengelig brannslokkeapparat er også spesielt viktig med tanke på brann om natten.

– Sekundene teller om det begynner å brenne, så plassering av brannslokkeapparatet kan være avgjørende om det oppstår et branntilløp. Om natten når det er mørkt er det spesielt viktig at det er raskt og enkelt å finne apparatet. Du skal vite hvor det står, og ikke behøve å lete etter det, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

Vefsn Brann og Redning står for gjennomføringen av arrangementet i Mosjøen.

– Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Tommy Johnsen.

[annonse]
Brannvernuka har vært arrangert siden 80-tallet og har blitt en viktig tradisjon Norge rundt, der tusenvis av barn får opplæring i brannforebygging. På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 21. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet.

Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn og Sivilforsvaret. I vårt distrikt er det Vefsn Brann og Redning som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på Mosjøen Brannstasjon 21. september. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.