Leder i Nordland SV, Christian Torset. Foto: Pål Leknes Hanssen

– AAP-ordningen hadde rom for forbedringer, men det forskjell på å male huset og å brenne det ned

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
14.04.2019 15:26

Fylkestinget vedtok torsdag en uttalelse der det fremmes sterk kritikk mot regjeringens omlegging av AAP.

I uttalelsen heter det blant annet: “Mange har havnet i en fortvilet situasjon fordi de har mistet arbeidsavklaringspenger uten å ha være avklart for verken arbeid eller uføretrygd. Dermed står menneskene det er snakk om, uten inntektssikring, og mange må søke om sosialhjelp.”

Uttalelsen ble fremmet av SV, og fylkesleder for partiet, Christian Torset er glad for vedtaket:

– Ja, jeg mener det er svært viktig at vi sier fra om at regjeringens politikk har reelle og katastrofale følger for virkelige mennesker. I følge Nav har 3100 mennesker blitt dyttet ut av AAP, som skal få dem tilbake i jobb, og over på sosialstønad.

Torset mener endringene i AAP må reverseres:

– AAP-ordningen hadde rom for forbedringer, men det forskjell på å male huset og å brenne det ned. Regjeringen bør iverksette konkrete fattigdomsforebyggende strakstiltak for de mange tusen som er rammet av denne uvettige omleggingen, sier Torset.

Torset påpeker at mange hundre også har mistet stønaden uten å ha fått hverken varsel eller vadtak fra Nav.

– Det er ekstremt alvorlig å behandle mennesker med så liten omtanke og respekt. Disse menneskene har gått inn på en ytelse med visse garantier, men er fratatt hele livsgrunnlaget uten så mye som en telefon. Du skal være bra hardhudet for å ikke skjønne at det er feil.

Omleggingen betyr også at kommunene blir påført en stor ekstraregning, siden det er staten som utbetaler AAP, mens det er kommunene som har ansvaret for sosialstønaden.

– Fylker som Nordland har kommet ekstremt dårlig ut av regjeringens politikk. Fylkeskommunen har fått et kutt på en halv milliard, nesten alle kommunene har tapt store overføringer, og nå nekter regjeringen å kompensere lokalsamfunnene for en ekstraregning på mange hundre millioner. Regjeringen er de millionærenes beste venn, men sender regninga til de fattigste og til distriktene. Prioriteringene er som hentet fra Sheriffen i Nottingham, og det må ikke få fortsette. Jeg håper valget sender en kraftfull beskjed til Solberg om å endre kurs, og å ta vare på enkeltmenneskene, sier SV-lederen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.