Illustrasjonsfoto: Knut Opeide

91,5 millioner skal legge til rette for næringstransport

Skrevet av Hedda Hiller
17.07.2020 17:28

Ny tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport innen fiske og akvakultur.

I Statsbudsjettet for 2020 er det opprettet en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport innen fiske og akvakultur. Det er bevilget 91,5 millioner kroner til ordningen. 

Målet med ordningen er å bedre framkommeligheten og øke konkurranseevnen for næringslivet, gjennom å stimulere til utbedring av fylkesveier som er særlig viktige for næringslivets transporter.

Oppfordrer fylkene til å søke

Statens vegvesen administrerer tilskuddsordningen, og oppfordrer de aktuelle fylkene til å søke om midler. Det er kun fylkeskommunen som kan søke om tilskudd.

– Fiske- og havbruksnæringene er i vekst, og blir blant de viktigste framtidsnæringene for Norge. Det er viktig å styrke transportårene for å få varene ut. Disse tilskuddsmidlene skal bidra til det, sier fungerende divisjonsdirektør for Transport og samfunn i Statens vegvesen Kjetil Strand.

18 aktuelle strekninger

Transportetatene kartla i forbindelse med ny nasjonal transportplan (NTP) hvilke strekninger som er viktigst for næringslivets transporter.

På bakgrunn av kartleggingen er det definert 18 veistrekninger som er aktuelle for tilskuddsordningen. Strekningene ligger i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Det åpnes for at fylkeskommunene kan søke om tilskudd til tiltak utenfor avgrensningen dersom dette kan begrunnes i god måloppnåelse.

[annonse]
Statlig bidrag på inntil 40 prosent

Fylkeskommunene kan søke om tilskudd til prosjekt med oppstart i 2020 og/eller 2021. Søknadsfristen er 15. september 2020.

Tilskudd som gis skal brukes på oppgradering av fylkesveinettet, og det statlige bidraget kan være på inntil 40 prosent av prosjektkostnaden. Øvrig finansiering skal være fra fylkeskommunale/kommunale eller lokale bidrag.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.