Foto: Kristian Rødvand
DEBATT

"8 av 10 vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet"

Arbeiderpartiet ble etablert for at vanlige folk skulle få rettigheter. Det er fortsatt vårt viktigste mål; at vi skal lage sikkerhetsnett som tar vare på de mange, skriver Rune Krutå.


Arbeiderpartiets politikk

Det er under en uke igjen til valgdagen. Mange har allerede stemt, men mange er fortsatt i tvil om hvilken stemmeseddel som skal velges.

Arbeiderpartiet går til valg på en regjering i samarbeid med SV og Sp. En regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Skal vi lykkes med dette trengs det stemmer til Arbeiderpartiet. Det vil være med å støtte det rødgrønne prosjektet, samtidig som man gir et tydelig signal på hvem som skal lede en ny regjering.

Vår politikk skal bidra til et seriøst arbeidsliv. Det skal vi gjøre med å øke fagforeningsfradraget slik at vi fortsatt har et organisert arbeidsliv. Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige stillinger og kravet om heltid skal styrkes i lovverket. Vi skal innføre en Norgesmodell, som gjør at de kravene som mange fylker og kommuner allerede har innført for å sikre et seriøst arbeidsliv også blir en nasjonal gjeldende standart. Frislippet i taxinæringen skal også stanses, samtidig som vi skal i gang med tiltak mot sosial dumping i transportsektoren.

Vi trenger en omstilling til et grønnere arbeidsliv. For oss er det avgjørende at omstillingen er forutsigbar og ikke gir utrygghet for folk sine jobber. En omstilling gir også nye muligheter og nye jobber. Det er viktig at disse jobbene fordeles i hele landet. For Helgeland sin del kan en satsing på havvind bidra til at industrien får et nytt marked. Krafta vår kan skape ende flere jobber, det være seg innenfor batteriproduksjon, metaller eller Hydrogen. Samtidig kan vi fange CO2 og skape spennende klimavennlige jobber. 

Offentlige arbeidsplasser er med å gir en god balanse i arbeidslivet. Vi vil at nye statlige arbeidsplasser skal etableres utenfor Oslo. Det skal bidra til et variert arbeidsliv i hele landet og viktige kompetansearbeidsplasser i kommunene. 

Arbeiderpartiet ble etablert for at vanlige folk skulle få rettigheter. Det er fortsatt vårt viktigste mål; at vi skal lage sikkerhetsnett som tar vare på de mange. Vi vil derfor gjeninnføre feriepenger for arbeidsledige og permitterte. Vi vet at det er vanskelig å stå uten jobb, men også de uten jobb fortjener muligheten til å ha en ferie med litt ekstra i lommeboka. Vi vil forbedre brillestøtten til barn som har behov. Hjelpen du trenger skal ikke være styrt av foreldrene sin pengebok. Så vil vi starte jobben med enda bedre offentlig tannhelse.

Kultur og idrett er viktig for bolysten. Det legges ned betydelig antall dugnadstimer for å sikre økonomien til ulike lag og foreninger. Vi vil at disse pengene skal brukes på utstyr og aktivitet, derfor skal det innføres momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett. Et viktig mål for oss er et nytt kulturløft som kommer hele landet til gode. I kulturløftet vårt vil vi gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til vi når 1 %.

Så er det helt sant, skatten kommer til å øke for dem som tjener mer enn 750.000 kroner i året. Men så skal skatten reduseres for dem som tjener mindre enn 750.000 kroner i året. Det betyr at 8 av 10 vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet. Alle må bidra i fellesskapet og de som har mest må også bidra med mest. Slik har vi etablert verdens beste velferdsstat, slik skal den også sikres i framtiden.

Stem Arbeiderpartiet for en ny retning for landet vårt.

Godt valg!

Rune Krutå, Stortingskandidat Nordland Arbeiderparti

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.