Foto: Kenn-Ole Moen

8 144 elever har fått tilbud om skoleplass

Resultatene fra første inntak til videregående skoler i Nordland er nå klare. Det meldes at det i Nordland er en generell nedgang innenfor studieforberedende utdanningsprogram og langt flere velger yrkesfaglige utdanningsprogram.

8 144 elever fikk onsdag 7. juli tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i fylket, gjennom det første inntaket til neste skoleår. 

Høy yrkesfagandel i Nordland

I Nordland er andelen som søker yrkesfag fortsatt stor. Hele 60% søker yrkesfaglige utdanningsprogram i Nordland, noe som gjør at fylket sammen med Møre og Romsdal har høyest yrkesfagsandel i Norge. 

Ambulansefag og naturbruk populært

Når det gjelder de ulike utdanningsprogram er det også i år stor interesse for Ambulansefag. Til Naturbruk fortsetter den økende interessen som har vist seg de seneste år. Det er også svært positivt å registrere en økning av søkere til Restaurant og matfag i 2021.  

Totalt det er i år 60 færre søkere til Vg1-nivå sammenlignet med 2020. Det er samtidig varierende søkertall til våre tre inntaksområder.

Alle skolene på Helgeland har nedgang i søkertallene på Vg1, mens skolene i Salten har en økning. Til skolene i nordfylket, med unntak av Hadsel vgs, er det i år en nedgang i søkertall til vg1 

Nøkkeltall om årets inntak: 

8 144 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret  2021/2022 

Inntakstallet for skoleåret 2020/2021 var 8337 elever 

7790 har søkt videregående opplæring i år.

Det er 191 færre søkere enn i fjor, hvorav 60 færre søkere til Vg1-nivå. 

Per nå har 88,2 prosent av årets søkere har fått tilbud på sitt første ønske 

109 søkere med ungdomsrett har foreløpig ikke fått tilbud. Disse får sitt tilbud i andre inntak 28. juli.

Første inntak VGS 2021 i Nordland

Inntatte søkere 1. inntak på VG1 pr utdanningsprogram Antall søkere Antall søkere i prosent
Studiespesialisering 932 28,8%
Helse og oppvekst 542 16,4%
Teknologi og industrifag 436 13,2%
Elektro og datateknologi 300 9,1%
Idrettsfag 252 7,6%
Bygg og anleggsteknikk 226 6,8%
Naturbruk 178 5,4%
Restaurant og matfag 105 3,2%

Ikke fått tilbud? 

Totalt er det 109 personer som ikke har fått et tilbud så langt i årets inntak. Disse må vente til andre inntak 28. juli for å få vite hvilket tilbud de får.  

Husk svarfristen! 

Onsdag 7. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket. De må svare på tilbudet om skoleplass ved å logge seg på www.vigo.no med MinID. Svarfristen er 13. juli kl. 23.59. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass. Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak, som gjennomføres 28. juli.  

Se mer info på: www.vilbli.no